Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Branding SlovenskaBranding Slovenska

Branding Slovenska

Dňa 30.11.2015 sa na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnila ďalšia prednáška v rámci projektu Speaking Tours-SK PRESS 2016.

Témou prednášky bol „Branding Slovenska“. Pozvanie Euroatlantického centra prijala Ing. Lívia Lukáčová, vedúca Oddelenia prezentácie, Odbor verejnej diplomacie na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Počas prednášky sa do úvahy brali témy súvisiace s prezentáciou Slovenska v zahraničí. Rečníčka poukázala na pozitívny aspekt propagovania Slovenska pri rôznych príležitostiach ako športové podujatia, rôzne konferencie a významné návštevy na našom území. Dodala, že prezentácia Slovenska je jeden z najdôležitejších kľúčov k tomu, aby Slovensko vošlo do povšimnutia v zahraničí a aby k nám prišlo každoročne viac návštevníkov. Spomenula aj to, že Slovensko je stále neznámou krajinou hlavne mimo Európy, a práve branding Slovenska by mal prispieť k vyzdvihnutiu Slovenska v rebríčku lákavých krajín. taktiež bolo spomenuté to, že branding iných krajín je oveľa výraznejší a svoju krajinu prezentujú nielen rôzne inštitúcie na to vyhradené, ale aj samotní občania žijúci v rodnej krajine alebo v zahraničí. Počas workshopu mali študenti za úlohu presvedčiť investora, ktorý chcel začať podnikať v našej krajine, že prečo by malo Slovensko byť práve tá krajina, v ktorej sa oplatí investovať. V druhej úlohe mali prezentovať Slovensko, človekovi, ktorý tu ešte nebol a presvedčiť ho, aby sa prišiel na Slovensko pozrieť. Študenti boli pri návrhoch pri oboch úlohách kreatívny a rečníčka ocenila ich návrhy.

Branding Slovenska

Dňa 30.11.2015 sa na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnila ďalšia prednáška v rámci projektu Speaking Tours-SK PRESS 2016.

Témou prednášky bol „Branding Slovenska“. Pozvanie Euroatlantického centra prijala Ing. Lívia Lukáčová, vedúca Oddelenia prezentácie, Odbor verejnej diplomacie na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Počas prednášky sa do úvahy brali témy súvisiace s prezentáciou Slovenska v zahraničí. Rečníčka poukázala na pozitívny aspekt propagovania Slovenska pri rôznych príležitostiach ako športové podujatia, rôzne konferencie a významné návštevy na našom území. Dodala, že prezentácia Slovenska je jeden z najdôležitejších kľúčov k tomu, aby Slovensko vošlo do povšimnutia v zahraničí a aby k nám prišlo každoročne viac návštevníkov. Spomenula aj to, že Slovensko je stále neznámou krajinou hlavne mimo Európy, a práve branding Slovenska by mal prispieť k vyzdvihnutiu Slovenska v rebríčku lákavých krajín. taktiež bolo spomenuté to, že branding iných krajín je oveľa výraznejší a svoju krajinu prezentujú nielen rôzne inštitúcie na to vyhradené, ale aj samotní občania žijúci v rodnej krajine alebo v zahraničí. Počas workshopu mali študenti za úlohu presvedčiť investora, ktorý chcel začať podnikať v našej krajine, že prečo by malo Slovensko byť práve tá krajina, v ktorej sa oplatí investovať. V druhej úlohe mali prezentovať Slovensko, človekovi, ktorý tu ešte nebol a presvedčiť ho, aby sa prišiel na Slovensko pozrieť. Študenti boli pri návrhoch pri oboch úlohách kreatívny a rečníčka ocenila ich návrhy.