Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Exkurzia v BruseliExkurzia v Bruseli

Exkurzia v Bruseli

Vybraní študenti a členovia výkonného tíme Euroatlantického centra sa zúčastnili 3-dňovej exkurzie do Bruselu. V dňoch 22. až 24. novembra navštívili Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii, Európsky parlament a boli prijatí vedúcim kancelárie eurokomisára Maroša Šefčoviča. Na úvod ich čakal nabitý program na Stálom zastúpení, na ktorom je veľká časť zodpovednosti a to najmä za prípravu a realizáciu predsedníctva mimo Slovenska. Vedúci SZ, Peter Javorčík prijal študentov a oboznámil ich s úlohami a postupom príprav SZ na predsedníctvo. Nasledovala séria prednášok so zamestnancami zastúpenia, ktorí sa venovali hlavne fungovaniu EÚ po ekonomickej stránke. V Európskom parlamente študentov prijal Juraj Ševella, ktorý ich sprevádzal priestormi parlamentu a zároveň im objasňoval fungovanie parlamentu vo všeobecnosti a legislatívny proces. V rámci prijatia pánom Jurajom Nociarom, vedúcim kancelárie eurokomisára Maroša Šefčoviča, si študenti mali možnosť vypočuť prednášku na tému fungovania medziinštitucionálnych vzťahov, najmä medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom.

Exkurzia v Bruseli

Vybraní študenti a členovia výkonného tíme Euroatlantického centra sa zúčastnili 3-dňovej exkurzie do Bruselu. V dňoch 22. až 24. novembra navštívili Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii, Európsky parlament a boli prijatí vedúcim kancelárie eurokomisára Maroša Šefčoviča. Na úvod ich čakal nabitý program na Stálom zastúpení, na ktorom je veľká časť zodpovednosti a to najmä za prípravu a realizáciu predsedníctva mimo Slovenska. Vedúci SZ, Peter Javorčík prijal študentov a oboznámil ich s úlohami a postupom príprav SZ na predsedníctvo. Nasledovala séria prednášok so zamestnancami zastúpenia, ktorí sa venovali hlavne fungovaniu EÚ po ekonomickej stránke. V Európskom parlamente študentov prijal Juraj Ševella, ktorý ich sprevádzal priestormi parlamentu a zároveň im objasňoval fungovanie parlamentu vo všeobecnosti a legislatívny proces. V rámci prijatia pánom Jurajom Nociarom, vedúcim kancelárie eurokomisára Maroša Šefčoviča, si študenti mali možnosť vypočuť prednášku na tému fungovania medziinštitucionálnych vzťahov, najmä medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom.