Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Je EÚ v kríze?Je EÚ v kríze?

Je EÚ v kríze?

Dňa 15. decembra sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo posledné podujatie projektu na vysokoškolskej pôde.

Pozvanie Euroatlantického centra prijala Mgr. Ivana Slobodníková z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, ktorá sa odborne špecializuje na oblasť Európskej únie.

Podujatie vo forme diskusného klubu na tému „Je EÚ v kríze?“ otvorila rečníčka otázkou, či si prítomní študenti myslia, že Európska únia zažíva momentálne krízu a ak áno, akú. Študenti sa jednoznačne zhodli, že EÚ je v kríze a to ekonomickej, bezpečnostnej, morálnej, v kríze ohľadom vlastnej budúcnosti. Ivana Slobodníková úvod diskusie uzavrela tým, že môžeme s určitosťou hovoriť o kríze ekonomickej a politickej. Pri diskusii o ekonomickej kríze sa ohniskom debaty stalo najmä Grécko, pričom v diskusii o politickej kríze dominovali témy ako Brexit, migračná kríza, postoje a kroky nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Na problematickosť pri hľadaní potrebného konsenzu poukázala rečníčka na príklade menšieho zoskupenia- Vyšehradskej štvorky, kde sa štáty nezhodli na prerozdeľovaní migrantov. V mimoriadne dobrej atmosfére podnetnej diskusie sa pokračovalo témou možnosti odchodu Veľkej Británie z EÚ a dopadmi takéhoto kroku na Veľkú Britániu a Európsku úniu. V súvislosti s požiadavkami EÚ niekoľko študentov navrhlo spojiť sa s Britmi a snažiť sa presadiť reformu EÚ, ktorá by znovu pridelila niektoré právomoci späť členským štátom. V diskusii sme sa dotkli aj témy nízkej volebnej účasti na Slovensku a študenti aj s rečníčkou sa zhodli na tom, že EÚ je nesprávne vnímaná ako istý vonkajší činiteľ rozhodujúci o otázkach ako je zakrivenie uhoriek. Preto je potrebné informovať a vzdelávať v tejto oblasti celú slovenskú spoločnosť. Diskusiu uzavrela Mgr. Slobodníková vetou: „Rastieme spolu, padáme spolu.“ Tým vyjadrila svoj eurooptimizmus a presvedčenie, že únia sa z náročnej situácie v ktorej sa nachádza dostane.

Je EÚ v kríze?

Dňa 15. decembra sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo posledné podujatie projektu na vysokoškolskej pôde.

Pozvanie Euroatlantického centra prijala Mgr. Ivana Slobodníková z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, ktorá sa odborne špecializuje na oblasť Európskej únie.

Podujatie vo forme diskusného klubu na tému „Je EÚ v kríze?“ otvorila rečníčka otázkou, či si prítomní študenti myslia, že Európska únia zažíva momentálne krízu a ak áno, akú. Študenti sa jednoznačne zhodli, že EÚ je v kríze a to ekonomickej, bezpečnostnej, morálnej, v kríze ohľadom vlastnej budúcnosti. Ivana Slobodníková úvod diskusie uzavrela tým, že môžeme s určitosťou hovoriť o kríze ekonomickej a politickej. Pri diskusii o ekonomickej kríze sa ohniskom debaty stalo najmä Grécko, pričom v diskusii o politickej kríze dominovali témy ako Brexit, migračná kríza, postoje a kroky nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Na problematickosť pri hľadaní potrebného konsenzu poukázala rečníčka na príklade menšieho zoskupenia- Vyšehradskej štvorky, kde sa štáty nezhodli na prerozdeľovaní migrantov. V mimoriadne dobrej atmosfére podnetnej diskusie sa pokračovalo témou možnosti odchodu Veľkej Británie z EÚ a dopadmi takéhoto kroku na Veľkú Britániu a Európsku úniu. V súvislosti s požiadavkami EÚ niekoľko študentov navrhlo spojiť sa s Britmi a snažiť sa presadiť reformu EÚ, ktorá by znovu pridelila niektoré právomoci späť členským štátom. V diskusii sme sa dotkli aj témy nízkej volebnej účasti na Slovensku a študenti aj s rečníčkou sa zhodli na tom, že EÚ je nesprávne vnímaná ako istý vonkajší činiteľ rozhodujúci o otázkach ako je zakrivenie uhoriek. Preto je potrebné informovať a vzdelávať v tejto oblasti celú slovenskú spoločnosť. Diskusiu uzavrela Mgr. Slobodníková vetou: „Rastieme spolu, padáme spolu.“ Tým vyjadrila svoj eurooptimizmus a presvedčenie, že únia sa z náročnej situácie v ktorej sa nachádza dostane.