Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Rada EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku – Energetická úniaRada EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku – Energetická únia

Rada EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku- Energetická únia

Podujatie na tému Energetická únia sa uskutočnilo 18. novembra na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Rečníkom bol Ing. Karel Hirman z SFPA, ktorý sa touto témou dlhodobo zaoberá.

Rečník oboznámil obecenstvo o základných princípoch energetickej únie, či už na Slovensku alebo v rámci celej EÚ. Jasne povedal, že základným cieľom energetickej únie je, aby sa zabezpečilo dostatok energie na každý deň. Taktiež sa vyjadril k problematike dovozu energií zo zahraničia a k problémom s tým spätým. Spomenul rôzne ropovody a plynovody, ktoré sa nachádzajú na území Európy, resp. území EÚ. Tým naznačil, že cena energií sa v rôznych krajinách líši, pretože závisí z akej krajiny sa dováža a cez akú sieť potrubí putuje. Ďalej spomenul, že hlavné ciele EÚ, čo sa týka energetickej bezpečnosti, sú energetická efektívnosť, využitie obnoviteľných zdrojov a zníženie emisií uhlíka. Nasledovali otázky študentov, ktoré sa týkali budovania uhoľných elektrární v Srbsku, ktoré ničia životné prostredie a či to nie je proti cieľom EÚ. Karel Hirman sa vyjadril, že krajina ktorá chce mať dostatok energie a taktiež aj zásoby pre prípad nedostatku, často nemá na výber pri riešení, či daná voľba nebude zle vplývať na ochranu životného prostredia. Ďalšia otázka sa týkala podporovania výstavby nízkoenergetických domov a zatepľovaní domov. Pán Hirman potvrdil, že EÚ tieto návrhy plne podporuje, avšak uviedol že výstavba nízkoenergetických domov je finančne náročná a návratnosť úspory je dlhodobá. Diskusia na tieto témy sa natoľko predĺžila, že nezostal čas na vypracovanie workshopu.

Rada EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku- Energetická únia

Podujatie na tému Energetická únia sa uskutočnilo 18. novembra na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Rečníkom bol Ing. Karel Hirman z SFPA, ktorý sa touto témou dlhodobo zaoberá.

Rečník oboznámil obecenstvo o základných princípoch energetickej únie, či už na Slovensku alebo v rámci celej EÚ. Jasne povedal, že základným cieľom energetickej únie je, aby sa zabezpečilo dostatok energie na každý deň. Taktiež sa vyjadril k problematike dovozu energií zo zahraničia a k problémom s tým spätým. Spomenul rôzne ropovody a plynovody, ktoré sa nachádzajú na území Európy, resp. území EÚ. Tým naznačil, že cena energií sa v rôznych krajinách líši, pretože závisí z akej krajiny sa dováža a cez akú sieť potrubí putuje. Ďalej spomenul, že hlavné ciele EÚ, čo sa týka energetickej bezpečnosti, sú energetická efektívnosť, využitie obnoviteľných zdrojov a zníženie emisií uhlíka. Nasledovali otázky študentov, ktoré sa týkali budovania uhoľných elektrární v Srbsku, ktoré ničia životné prostredie a či to nie je proti cieľom EÚ. Karel Hirman sa vyjadril, že krajina ktorá chce mať dostatok energie a taktiež aj zásoby pre prípad nedostatku, často nemá na výber pri riešení, či daná voľba nebude zle vplývať na ochranu životného prostredia. Ďalšia otázka sa týkala podporovania výstavby nízkoenergetických domov a zatepľovaní domov. Pán Hirman potvrdil, že EÚ tieto návrhy plne podporuje, avšak uviedol že výstavba nízkoenergetických domov je finančne náročná a návratnosť úspory je dlhodobá. Diskusia na tieto témy sa natoľko predĺžila, že nezostal čas na vypracovanie workshopu.