Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Rada EÚ pre životné prostredie – Úloha EÚ na summite v Paríži 2015Rada EÚ pre životné prostredie – Úloha EÚ na summite v Paríži 2015

Rada EÚ pre životné prostredie – Úloha EÚ na summite v Paríži 2015

Úvodné podujatie projektu sa konalo 30. septembra na pôde Fakulty ekológie a enviromentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Ako rečník vystúpil Ing. Norbert Kurilla PhD. z Ministerstva životného prostredia SR, generálny riaditeľ sekcie enviromentálnej politiky.

Samotná prednáška pozostávala z dvoch častí. Prvou bola prezentácia o SK PRES a úlohách ministerstva v spojení s prípravami a priebehom predsedníctva. V druhej časti sme sa venovali eko- summitu v Paríži (COP21). Spolu s prítomnými študentmi rečník diskutoval o očakávaniach spojených so summitom, ako aj o sklamaniach z predchádzajúcich summitov. Následný workshop bol zameraný na vyjadrenie názoru študentov, aké by podľa nich mali byť prioritné oblasti, ktoré by mala nová dohoda upravovať a akým spôsobom by sa pokúsili presadiť dodržiavanie dohody. Študenti rozdelení do štyroch skupín vypracovali a následne odprezentovali svoje výstupy a tie boli zhodnotené rečníkom. Študenti prejavili záujem o predsedníctvo a vo workshope uplatnili ako informácie z prednášky, tak vedomosti nadobudnuté počas štúdia.

Rada EÚ pre životné prostredie – Úloha EÚ na summite v Paríži 2015

Úvodné podujatie projektu sa konalo 30. septembra na pôde Fakulty ekológie a enviromentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Ako rečník vystúpil Ing. Norbert Kurilla PhD. z Ministerstva životného prostredia SR, generálny riaditeľ sekcie enviromentálnej politiky.

Samotná prednáška pozostávala z dvoch častí. Prvou bola prezentácia o SK PRES a úlohách ministerstva v spojení s prípravami a priebehom predsedníctva. V druhej časti sme sa venovali eko- summitu v Paríži (COP21). Spolu s prítomnými študentmi rečník diskutoval o očakávaniach spojených so summitom, ako aj o sklamaniach z predchádzajúcich summitov. Následný workshop bol zameraný na vyjadrenie názoru študentov, aké by podľa nich mali byť prioritné oblasti, ktoré by mala nová dohoda upravovať a akým spôsobom by sa pokúsili presadiť dodržiavanie dohody. Študenti rozdelení do štyroch skupín vypracovali a následne odprezentovali svoje výstupy a tie boli zhodnotené rečníkom. Študenti prejavili záujem o predsedníctvo a vo workshope uplatnili ako informácie z prednášky, tak vedomosti nadobudnuté počas štúdia.