Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti – Ochrana hraníc EÚRada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti – Ochrana hraníc EÚ

Rada  pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti – Ochrana hraníc EÚ

Druhá prednáška s workshopom sa konala dňa 6. októbra na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Rečníkom na vysoko aktuálnu tému bol pán Vladimír Bilčík M.Phil., PhD. z SFPA.

Vo svojej prednáške sa venoval problematike ochrany hraníc EÚ, fungovaniu Schengenského priestoru, ako aj problematickej južnej hranici. Pri ochrane južnej hranice najmä v súvislosti so súčasnou migračnou krízou Vladimír Bilčík vysvetlil aj operácie Mare Nostrum a Triton. V podnetnej diskusii sme sa dotkli možných riešení a scenárov vývoja ochrany hraníc EÚ. Úlohy workshopu boli zamerané na možnosti ochrany Schengenskej hranice najmä jej južnej časti. Výstupy troch skupín boli zhodnotené a nasledovala ešte krátka diskusia.

Rada  pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti – Ochrana hraníc EÚ

Druhá prednáška s workshopom sa konala dňa 6. októbra na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Rečníkom na vysoko aktuálnu tému bol pán Vladimír Bilčík M.Phil., PhD. z SFPA.

Vo svojej prednáške sa venoval problematike ochrany hraníc EÚ, fungovaniu Schengenského priestoru, ako aj problematickej južnej hranici. Pri ochrane južnej hranice najmä v súvislosti so súčasnou migračnou krízou Vladimír Bilčík vysvetlil aj operácie Mare Nostrum a Triton. V podnetnej diskusii sme sa dotkli možných riešení a scenárov vývoja ochrany hraníc EÚ. Úlohy workshopu boli zamerané na možnosti ochrany Schengenskej hranice najmä jej južnej časti. Výstupy troch skupín boli zhodnotené a nasledovala ešte krátka diskusia.