Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Simulácia zasadania Rady pre zahraničné záležitostiSimulácia zasadania Rady pre zahraničné záležitosti

Simulácia zasadania Rady pre zahraničné záležitosti

Pomyselným vyvrcholením celého projektu Speaking Tours- SK PRES 2016 bolo simulované zasadnutie Rady pre zahraničné záležitosti. Simulácia prebiehala dňa 4. decembra v priestoroch Centra krízového riadenia (CEKR) na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tieto priestory poskytujú špičkové technické vybavenie, ako softwarové, tak hardwarové a teda umožnili viesť simuláciu na vysokej úrovni. Simulácie sa zúčastnilo 29 participantov z krajín V4, pričom každý zastupovali štáty Európskej únie a Ukrajinu, ktorá sa zasadnutia zúčastnila ako pozorovateľ bez práva hlasovať. Témou simulovaného zasadnutia bola kríza na Ukrajine, pričom štáty EÚ sa mali dohodnúť na spoločnom postupe v tejto otázke. Študenti- zástupcovia štátov si museli dopredu naštudovať „svojich štátov“ v otázke Ukrajiny. Na úvod simulácie sa zoznámili s procesmi rokovania a hlasovania, ktoré boli podľa štandardov simulácie MEU Štrasburg, prispôsobených pre skrátenú simuláciu FAC. Následne každý participant prezentoval svoj postoj k situácii na východe Ukrajiny, ako i možnosti pomoci, resp. riešenia, ktoré ponúka. Následne boli vytvorené návrhy a participanti počas prestávok lobovali za svoje návrhy, respektíve sa snažili preformulovať sporné časti návrhov iných. Takto boli vytvorené tri odlišné návrhy, ktoré boli pripomienkované a v záverečnej fáze za ne hlasovalo. Jeden návrh bol stiahnutý, a zvyšné dva zamietnuté, nakoľko pre ich prijatie nehlasovali všetky krajiny. Problémom bola formulácia niektorých bodov ako i nejasnosť ohľadom vyslania „non-military personel“ na Ukrajinu. Simulácia bola účastníkmi hodnotená vysoko pozitívne s tým, že v budúcnosti majú veľký záujem sa zúčastniť na obdobnom podujatí. Pozitívne hodnotili profesionálnu úroveň vedenia simulácie. Kladné ohlasy sme dostali aj z radov akademikov, ktorý sledovali priebeh simulácie. Zapojením študentov z krajín V4 sme projektu Speaknig Tours dodali širší rozmer a prezentovali sme tak slovenské predsedníctvo aj mimo hraníc Slovenska. Simuláciu považujeme za najaktívnejšiu možnú formu vzdelávania, ktorá v spojení s kvalitou participantov a ich pripravenosti zaistila skvelý výsledok a absolútnu spokojnosť na všetkých stranách.

Simulácia zasadania Rady pre zahraničné záležitosti

Pomyselným vyvrcholením celého projektu Speaking Tours- SK PRES 2016 bolo simulované zasadnutie Rady pre zahraničné záležitosti. Simulácia prebiehala dňa 4. decembra v priestoroch Centra krízového riadenia (CEKR) na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tieto priestory poskytujú špičkové technické vybavenie, ako softwarové, tak hardwarové a teda umožnili viesť simuláciu na vysokej úrovni. Simulácie sa zúčastnilo 29 participantov z krajín V4, pričom každý zastupovali štáty Európskej únie a Ukrajinu, ktorá sa zasadnutia zúčastnila ako pozorovateľ bez práva hlasovať. Témou simulovaného zasadnutia bola kríza na Ukrajine, pričom štáty EÚ sa mali dohodnúť na spoločnom postupe v tejto otázke. Študenti- zástupcovia štátov si museli dopredu naštudovať „svojich štátov“ v otázke Ukrajiny. Na úvod simulácie sa zoznámili s procesmi rokovania a hlasovania, ktoré boli podľa štandardov simulácie MEU Štrasburg, prispôsobených pre skrátenú simuláciu FAC. Následne každý participant prezentoval svoj postoj k situácii na východe Ukrajiny, ako i možnosti pomoci, resp. riešenia, ktoré ponúka. Následne boli vytvorené návrhy a participanti počas prestávok lobovali za svoje návrhy, respektíve sa snažili preformulovať sporné časti návrhov iných. Takto boli vytvorené tri odlišné návrhy, ktoré boli pripomienkované a v záverečnej fáze za ne hlasovalo. Jeden návrh bol stiahnutý, a zvyšné dva zamietnuté, nakoľko pre ich prijatie nehlasovali všetky krajiny. Problémom bola formulácia niektorých bodov ako i nejasnosť ohľadom vyslania „non-military personel“ na Ukrajinu. Simulácia bola účastníkmi hodnotená vysoko pozitívne s tým, že v budúcnosti majú veľký záujem sa zúčastniť na obdobnom podujatí. Pozitívne hodnotili profesionálnu úroveň vedenia simulácie. Kladné ohlasy sme dostali aj z radov akademikov, ktorý sledovali priebeh simulácie. Zapojením študentov z krajín V4 sme projektu Speaknig Tours dodali širší rozmer a prezentovali sme tak slovenské predsedníctvo aj mimo hraníc Slovenska. Simuláciu považujeme za najaktívnejšiu možnú formu vzdelávania, ktorá v spojení s kvalitou participantov a ich pripravenosti zaistila skvelý výsledok a absolútnu spokojnosť na všetkých stranách.