Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚSlovenské predsedníctvo v Rade EÚ

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ

11. decembra sa na gymnáziu v Snine konala ďalšia zo série prednášok projektu Speaking Tours-SK PRESS 2016.

Tento krát bol rečníkom programový koordinátor Euroatlantického centra, Bc. Robert Dzemjan a témou bolo Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ.

Nakoľko sa jednalo o gymnázium, bola vybratá práve táto téma, ako všeobecné priblíženie európskych záležitostí a úloh Slovenska ako členského štátu. Žiakom bolo potrebné najprv uviesť základné princípy Európskej únie, aby neskôr vedeli pochopiť čo pre Slovensko znamená zastávať predsednícku funkciu v Rade EÚ. Ďalej boli spomenuté všetky formácie a oblasti, ktorým sa Rada EÚ venuje. Žiaci a súčasne aj prítomný pedagogický zbor boli nadmieru spokojný jednak so záujmom zo strany Euroatlantického centra organizovať podobnú prednášku, ale taktiež aj s priebehom a obsahom prednášky. Nakoľko bola téma predsedníctva pre študentov nová, nemali v zásade veľa otázok k predsedníctvu ako takému. Naopak pedagógovia prejavili záujem či už o samotné predsedníctvo, alebo aj činnosť Euroatlantického centra a možnosti zapojenia sa gymnázia do aktivít súvisiacich s predsedníctvom.

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ

11. decembra sa na gymnáziu v Snine konala ďalšia zo série prednášok projektu Speaking Tours-SK PRESS 2016.

Tento krát bol rečníkom programový koordinátor Euroatlantického centra, Bc. Robert Dzemjan a témou bolo Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ.

Nakoľko sa jednalo o gymnázium, bola vybratá práve táto téma, ako všeobecné priblíženie európskych záležitostí a úloh Slovenska ako členského štátu. Žiakom bolo potrebné najprv uviesť základné princípy Európskej únie, aby neskôr vedeli pochopiť čo pre Slovensko znamená zastávať predsednícku funkciu v Rade EÚ. Ďalej boli spomenuté všetky formácie a oblasti, ktorým sa Rada EÚ venuje. Žiaci a súčasne aj prítomný pedagogický zbor boli nadmieru spokojný jednak so záujmom zo strany Euroatlantického centra organizovať podobnú prednášku, ale taktiež aj s priebehom a obsahom prednášky. Nakoľko bola téma predsedníctva pre študentov nová, nemali v zásade veľa otázok k predsedníctvu ako takému. Naopak pedagógovia prejavili záujem či už o samotné predsedníctvo, alebo aj činnosť Euroatlantického centra a možnosti zapojenia sa gymnázia do aktivít súvisiacich s predsedníctvom.