Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚSlovenské predsedníctvo v Rade EÚ

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ

Projekt Speaking Tours- SK PRES 2016 bol ukončený na pôde gymnázia v Turzovke, kde 17. decembra na tému: Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, prednášal riaditeľ projektu a programový koordinátor Euroatlantického centra, Bc. Róbert Vancel.

Podujatie bolo vzhľadom na plán výučby rozdelené na dve prednášky pre študentov druhého ročníka. Tím bol aj napriek základným znalostiam o orgánoch a fungovaní Európskej únie pojem predsedníctva neznámy, preto bolo potrebné koncipovať prednášku, tak aby si osviežili svoje vedomosti a pochopili rozdiely a spojitosti medzi orgánmi EÚ. Následne už bolo možné pokračovať v prednáške o samotnom predsedníctve. Študenti vedeli pohotovo zareagovať na otázky rečníka, no sami sa na problematiku predsedníctva veľmi nepýtali. Následná diskusia sa síce začala otázkami študentov, najmä čo ponúka SK PRES im, ako stredoškolákom, no ďalej sa otázky zo strany študentov týkali skôr situácie ohľadom Ukrajiny, Sýrie a možného odchodu Británie z EÚ. Študenti zhodnotili akciu ako zaujímavú, s čím súhlasili aj prítomní pedagógovia. Tí sa navyše chceli informovať o možnostiach, ktoré SK PRES poskytuje stredným školám, prípadným súťažiam, do ktorých by bolo možné študentov zapojiť. Prejavili záujem a ochotu sa kedykoľvek podieľať na podobnej prednáške.

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ

Projekt Speaking Tours- SK PRES 2016 bol ukončený na pôde gymnázia v Turzovke, kde 17. decembra na tému: Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, prednášal riaditeľ projektu a programový koordinátor Euroatlantického centra, Bc. Róbert Vancel.

Podujatie bolo vzhľadom na plán výučby rozdelené na dve prednášky pre študentov druhého ročníka. Tím bol aj napriek základným znalostiam o orgánoch a fungovaní Európskej únie pojem predsedníctva neznámy, preto bolo potrebné koncipovať prednášku, tak aby si osviežili svoje vedomosti a pochopili rozdiely a spojitosti medzi orgánmi EÚ. Následne už bolo možné pokračovať v prednáške o samotnom predsedníctve. Študenti vedeli pohotovo zareagovať na otázky rečníka, no sami sa na problematiku predsedníctva veľmi nepýtali. Následná diskusia sa síce začala otázkami študentov, najmä čo ponúka SK PRES im, ako stredoškolákom, no ďalej sa otázky zo strany študentov týkali skôr situácie ohľadom Ukrajiny, Sýrie a možného odchodu Británie z EÚ. Študenti zhodnotili akciu ako zaujímavú, s čím súhlasili aj prítomní pedagógovia. Tí sa navyše chceli informovať o možnostiach, ktoré SK PRES poskytuje stredným školám, prípadným súťažiam, do ktorých by bolo možné študentov zapojiť. Prejavili záujem a ochotu sa kedykoľvek podieľať na podobnej prednáške.