Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ – Úlohy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidiekaSlovenské predsedníctvo v Rade EÚ – Úlohy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ – Úlohy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

V poradí štvrté podujatie projektu sa uskutočnilo dňa 20. októbra na Fakulte európskych štúdií Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Úlohy rečníka sa zhostila Ing. Kristína Szabová z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Témou podujatia boli úlohy ministerstva v súvislosti s prípravami a realizáciou slovenského predsedníctva v Rade EÚ. V úvode prednášky Ing. Szabová objasnila čo znamená predsedníctvo, a ďalej pokračovala v úlohe jej rezortu počas predsedníctva. Venovali sme sa organizačnej aj logistickej príprave podujatí, ktoré spadajú pod rezort pôdohospodárstva. Študenti tak boli oboznámený s náročnosťou príprav. Počas workshopu, ktorý bol koncipovaný tak, aby poskytol spätnú väzbu ohľadom kultúrno-poznávacieho programu počas výjazdového zasadnutia formácie Rady pre poľnohospodárstvo a rybolov. Nápady študentov, čo ukázať ministrom štátov EÚ a ako prezentovať Slovensko sa vo väčšine prípadov zhodovali s plánmi ministerstva, no našli sa aj návrhy, ktoré neboli na pláne, no zaujali. Podujatie bolo ukončené živou diskusiou o možnostiach prezentácie Slovenska počas predsedníctva.

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ – Úlohy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

V poradí štvrté podujatie projektu sa uskutočnilo dňa 20. októbra na Fakulte európskych štúdií Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Úlohy rečníka sa zhostila Ing. Kristína Szabová z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Témou podujatia boli úlohy ministerstva v súvislosti s prípravami a realizáciou slovenského predsedníctva v Rade EÚ. V úvode prednášky Ing. Szabová objasnila čo znamená predsedníctvo, a ďalej pokračovala v úlohe jej rezortu počas predsedníctva. Venovali sme sa organizačnej aj logistickej príprave podujatí, ktoré spadajú pod rezort pôdohospodárstva. Študenti tak boli oboznámený s náročnosťou príprav. Počas workshopu, ktorý bol koncipovaný tak, aby poskytol spätnú väzbu ohľadom kultúrno-poznávacieho programu počas výjazdového zasadnutia formácie Rady pre poľnohospodárstvo a rybolov. Nápady študentov, čo ukázať ministrom štátov EÚ a ako prezentovať Slovensko sa vo väčšine prípadov zhodovali s plánmi ministerstva, no našli sa aj návrhy, ktoré neboli na pláne, no zaujali. Podujatie bolo ukončené živou diskusiou o možnostiach prezentácie Slovenska počas predsedníctva.