Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚSlovenské predsedníctvo v Rade EÚ

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ

Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela sa dňa 8.12 uskutočnilo podujatie projektu Speaking Tours- SK PRES 2016 s témou Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ.

Pozvanie Euroatlantického centra prednášať na túto tému prijal Mgr. Róbert Zoľák z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Prednášku na kľúčovú tému projektu začal vyzdvihnutím významu SK PRES-u pre Slovensko a náročnosťou jeho príprav a realizácie, nakoľko predsedáme po prvý krát. Zároveň ocenil skvelú prácu koordinátora- MZVaEZ. Stručne študentom vysvetlil princíp predsedníctva, ako aj predsedníckeho tria, ktoré tvoríme s Holandskom a Maltou. Zaberali sme sa aj problematikou potreby rozšírenia personálnych kapacít v súvislosti s nárastom objemu práce. Boli spomenuté aj možnosti stáží, ktoré mohli študenti využiť a podieľať sa tak na slovenskom predsedníctve. Na podujatí boli prítomní viacerí študenti, ktorí sa deň predtým zapojili do výberového konania na pozíciu stážistu počas predsedníctva. Ďalej prešiel Róbert Zoľák na pomerne atraktívnu tému a teda to, čím sa zaoberá- propagácia SK PRES a sociálne siete. Najviac asi zaujalo špecifickosť Slovenska, ohľadom používania sociálnej siete Facebook, kedy táto stále predstavuje u nás relevantný nástroj propagácie, pričom napríklad Holandsko od práce s touto sieťou úplne upustilo. Záverom podujatia bol už tradične workshop, nastavený tak, aby študenti poskytli spätnú väzbu a vlastné nápady ohľadom propagácie predsedníctva naprieč všetkými generáciami slovenskej spoločnosti, ale i v zahraničí. Študenti prejavili svoju kreativitu a aj keď sa väčšina návrhov zhodovala s plánmi ministerstva, objavili sa aj nové riešenia propagácie, pri ktorých rečník musel uznať, že stoja minimálne za zváženie.

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ

Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela sa dňa 8.12 uskutočnilo podujatie projektu Speaking Tours- SK PRES 2016 s témou Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ.

Pozvanie Euroatlantického centra prednášať na túto tému prijal Mgr. Róbert Zoľák z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Prednášku na kľúčovú tému projektu začal vyzdvihnutím významu SK PRES-u pre Slovensko a náročnosťou jeho príprav a realizácie, nakoľko predsedáme po prvý krát. Zároveň ocenil skvelú prácu koordinátora- MZVaEZ. Stručne študentom vysvetlil princíp predsedníctva, ako aj predsedníckeho tria, ktoré tvoríme s Holandskom a Maltou. Zaberali sme sa aj problematikou potreby rozšírenia personálnych kapacít v súvislosti s nárastom objemu práce. Boli spomenuté aj možnosti stáží, ktoré mohli študenti využiť a podieľať sa tak na slovenskom predsedníctve. Na podujatí boli prítomní viacerí študenti, ktorí sa deň predtým zapojili do výberového konania na pozíciu stážistu počas predsedníctva. Ďalej prešiel Róbert Zoľák na pomerne atraktívnu tému a teda to, čím sa zaoberá- propagácia SK PRES a sociálne siete. Najviac asi zaujalo špecifickosť Slovenska, ohľadom používania sociálnej siete Facebook, kedy táto stále predstavuje u nás relevantný nástroj propagácie, pričom napríklad Holandsko od práce s touto sieťou úplne upustilo. Záverom podujatia bol už tradične workshop, nastavený tak, aby študenti poskytli spätnú väzbu a vlastné nápady ohľadom propagácie predsedníctva naprieč všetkými generáciami slovenskej spoločnosti, ale i v zahraničí. Študenti prejavili svoju kreativitu a aj keď sa väčšina návrhov zhodovala s plánmi ministerstva, objavili sa aj nové riešenia propagácie, pri ktorých rečník musel uznať, že stoja minimálne za zváženie.