Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

This is NATO 2014This is NATO 2014

This is NATO 2014

„This is NATO 2014“ je unikátny projekt organizovaný EAC v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a za finančnej podpory NATO PDD pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do NATO. Jeho ambíciou je prostredníctvom inovatívnych a interaktívnych podujatí prezentovať význam vzájomnej spolupráce a úlohu Slovenska v euroatlantických štruktúrach. Základným motívom projektu je charakterizovať 10 ročné pôsobenie SR v NATO, a zároveň poukázať na zmenu pozície SR z nového člena Severoatlantickej aliancie na adaptovaného a rešpektovaného partnera.
Projekt pozostáva symbolicky z 10 eventov realizovaných na slovenských vysokých a stredných školách formou workshopov, neformálnych diskusii a simulácie summitu NATO. Téma každého podujatia je špeciálne prispôsobená konkrétnemu študijnému odboru danej školy a zodpovedá pritom aktuálnym výzvam a činnosti NATO. Hlavnou náplňou projektu je ponúknuť študentom možnosť diskutovať s odborníkmi, ktorí priamo pôsobili v skúmanej oblasti a motivovať ich k aktívnej participácií a osvojeniu si nielen teoretických vedomostí ale aj praktických skúsenosti formou interaktívnych súťaží, procesu negociácii, verejných vystúpení a simulácie rokovania predstaviteľov členských krajín NATO. Výstupy z jednotlivých eventov majú za úlohu formovať názory a ponúknuť alternatívy v rámci nových výziev a priorít pôsobenia SR v Severoatlantickej aliancii do budúcnosti.

Report z každej akcie z cyklu This is NATO 2014 nájdete po kliknutí na názov príslušného podujatia v časovej osi:

Časová os This is NATO 2014

[table id=2 /]

Všetky fotografie z podujatí z cyklu This is NATO 2014 nájdete v príslušnej fotogalérii.

This is NATO 2014

„This is NATO 2014“ je unikátny projekt organizovaný EAC v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a za finančnej podpory NATO PDD pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do NATO. Jeho ambíciou je prostredníctvom inovatívnych a interaktívnych podujatí prezentovať význam vzájomnej spolupráce a úlohu Slovenska v euroatlantických štruktúrach. Základným motívom projektu je charakterizovať 10 ročné pôsobenie SR v NATO, a zároveň poukázať na zmenu pozície SR z nového člena Severoatlantickej aliancie na adaptovaného a rešpektovaného partnera.
Projekt pozostáva symbolicky z 10 eventov realizovaných na slovenských vysokých a stredných školách formou workshopov, neformálnych diskusii a simulácie summitu NATO. Téma každého podujatia je špeciálne prispôsobená konkrétnemu študijnému odboru danej školy a zodpovedá pritom aktuálnym výzvam a činnosti NATO. Hlavnou náplňou projektu je ponúknuť študentom možnosť diskutovať s odborníkmi, ktorí priamo pôsobili v skúmanej oblasti a motivovať ich k aktívnej participácií a osvojeniu si nielen teoretických vedomostí ale aj praktických skúsenosti formou interaktívnych súťaží, procesu negociácii, verejných vystúpení a simulácie rokovania predstaviteľov členských krajín NATO. Výstupy z jednotlivých eventov majú za úlohu formovať názory a ponúknuť alternatívy v rámci nových výziev a priorít pôsobenia SR v Severoatlantickej aliancii do budúcnosti.

Report z každej akcie z cyklu This is NATO 2014 nájdete po kliknutí na názov príslušného podujatia v časovej osi:

Časová os This is NATO 2014

[table id=2 /]

Všetky fotografie z podujatí z cyklu This is NATO 2014 nájdete v príslušnej fotogalérii.