Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Viktória MochnáčováViktória Mochnáčová

Viktória Mochnáčová

programový koordinátor, 22 r., Medzilaborce, študentka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Členstvo od: marec 2013

Ktorým projektom si sa venovala a venuješ v rámci Euroatlantického centra a čo ti to dalo?

V rámci EAC som sa venovala najmä projektu Danube Bridges II, ale aktívne som sa zapájala do organizácie viacerých projektov. Prácou v EAC si zlepšujem svoje organizačné schopnosti, veľkým prínosom je to najmä pre môj vlastný time management. Keďže preferujem neformálne vzdelávanie, príprava alebo účasť na projektoch EAC alebo aj iných inštitúcií je pre mňa stale veľkým prínosom aj po vzdelávacej  stránke. Vďaka účasti na rôznych konferenciách, prednáškach, … stretávam množstvo zaujímavých a vzdelaných ľudí, mám možnosť zapájať sa do diskusií, a tak si vytvárať vlastné názory na aktuálne dianie na Slovensku či v zahraničí.

Ktorá oblasť tvojho štúdia ťa najviac zaujíma a akým témam sa venuješ vo svojej bakalárskej/diplomovej práci?

Štúdium práva v podmienkach Slovenskej republiky je zamerané na všeobecné získavanie poznatkov zo všetkých odvetvtí práva. Vďaka programu LEIG (Law of European Integration and Globalization), ktorý prebieha na PF UK v BA využívam možnosť absolvovať predmety najmä z oblasti medzinárodného práva a práva EÚ v anglickom jazyku. Vďaka týmto predmetom pravidelne pracujem s medzinárodnou a EÚ legislatívou a súvisiacimi materiálmi v autentickom znení, čím si vytváram stále lepší vzťah práve k tomuto odvetviu verejného práva.

V diplomovej práci sa budem venovať Zákazu konkurencie z pohľadu judikatúry, pričom sa chcem zamerať najmä na rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie.

V šk. roku 2014/2015 absolvujem študijný pobyt na University of Iceland v rámci programu Erasmus+.

Ktoré svetové jazyky ovládaš a prečo práve tie?

Na úrovni C1 ovládam anglický jazyk, pričom som aj držiteľka certifikátu International Legal English Certificate – ILEC, nakoľko ovládam aj právnicku anglickú terminológiu. V súčasnosti si zlepšujem francúzštinu a pracujem aj na základoch právnickej francúzskej terminológie.

Ovládanie akýchkoľvek cudzích jazykov považujem v dnešnej dobe za kľúčové, či už pri štúdiu alebo neskôr, pri práci v národnej alebo medzinárodnej firme/úrade.

Aké je tvoja práca snov, kde a prečo?

Prácu snov nemám. Ako študentka, členka EAC ale aj právna asistentka v advokátskej kancelárií, sa momentálne nezameriavam len na jednu oblasť. Ako mnoho mladých ľudí, aj mňa láka možnosť vyskúšať si prácu v zahraničí, avšak momentálne sa nechcem upriamiť len na jednu krajinu, nakoľko si nekladiem žiadne limity.

Kto ťa najviac ovplyvňuje pri tvojej práci a vzdelávaní?

Pri štúdiu a práci sa väčšinou riadim sama sebou. Mám vlastný cieľ, ktorý sa snažím dosiahnúť.