Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Výzva ministrom školstva, vnútra a obrany SR k príprave programu osvety na školách a ozbrojených zložkách SR

Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Martin Glváč, minister obrany SR

Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR

 

Na vedomie:

Andrej Kiska, prezident SR

Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

 

Bratislava, 3. júla 2015

 

Vážení páni ministri,

skutočnosť, že na slovenských základných a stredných školách vykonávajú prednášky príslušníci neregistrovaných paramilitárnych organizácií šíriaci pseudovedecké „historické“ bludy, predvádzajúci ukážky prepadov vozidiel a nácvik streľby zo samopalov, pričom mnohí z tzv. „lektorov“ boli cvičení v Rusku a sú vo svojich aktivitách podporovaní tou istou cudzou mocnosťou, nie je iba zlyhaním úsudku konkrétnych riaditeľov a učiteľov škôl v Ludaniciach, Preseľanoch, Humennom či inde. Je to zároveň silným signálom systémového a dlhodobého zlyhania rezortov v práci s mládežou, preto sa na Vás obraciame s touto otvorenou výzvou.

Problém prenikania podobných vplyvov do škôl nevyriešia školské inšpekcie, aj keď je nepochybne potrebné, aby boli z vážnych zlyhaní riaditeľov a pedagógov vyvodené nekompromisné dôsledky. Nedávno medializovaný prípad nie je jediný a k podobným prienikom radikálnych a extrémistických skupín do škôl prišlo aj v minulosti. Systémové riešenie sa však nemôže opierať iba o represiu. Jeho základom musí byť systematické podchytávanie záujmu chlapcov aj dievčat o ozbrojené zložky a ich činnosť ešte v čase, keď sú relatívne jednoducho pozitívne ovplyvniteľní: v tomto náš štát zatiaľ systematicky zlyháva. Extrémisti na školách sú iba vrcholom ľadovca, no pod hladinou sa ukrýva ich dlhoročná koncepčná snaha o získanie sympatizantov medzi prvovoličmi a mládežou prostredníctvom atraktívnych aktivít s využitím zbraní, vojenskej taktiky a skupinovej identity. V terénnej práci a propagande na sociálnych sieťach sú zatiaľ neprekonateľní.

Koncepčný materiál „Biela kniha o obrane Slovenskej republiky“ definuje ako jednu z priorít udržania a zvyšovania obranyschopnosti našej krajiny „spoluprácu pri rozvoji branného povedomia občanov, ich pripravenosti na obranu štátu a porozumenie problematike obrany, posilňovania vlastenectva a hrdosti na ozbrojené sily a rozvíjanie tradícií a historického odkazu boja za slobodu a demokraciu.“

Podobne „Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015–2019“ označuje za spoločný strategický cieľ „predchádzať a zamedziť radikalizácii vedúcej k extrémizmu formou skorej intervencie a systematickým vzdelávaním jednotlivých cieľových skupín.“ Z koncepcie vyplýva, že je potrebné sústrediť sa na základné a stredné školy, keďže trestných činov extrémizmu sa dopúšťajú najmä osoby so stredoškolským alebo základným vzdelaním.

Žiaľ, tieto priority zostávajú zatiaľ iba na papieri. Vláda SR ponecháva zbytočne voľný priestor pre pôsobenie paramilitárnych zoskupení a extrémistov a neposkytuje účinnú protiváhu ich náboru založenému na obdive mladých chlapcov a dievčat k vojenstvu, zbraniam, túžbe chrániť vlasť a potrebe patriť do určitej skupiny. Následkom toho je nebývalý nárast počtu príslušníkov a podporovateľov radikálnych zoskupení a zvyšujúca sa podpora pre ne od stále širších vrstiev obyvateľstva.

Ide pritom o personálne aj finančne zvládnuteľnú úlohu. Základných škôl je na Slovensku asi 2 100, gymnázií a stredných škôl okolo 750: každoročne by mal každý chlapec alebo dievča dostať šancu stretnúť sa naživo s vojakom, policajtom, hasičom alebo záchranárom – skutočnými novodobými hrdinami Slovenska. Štát by tak získal príležitosť pôsobiť ako protiváha voči usilovnej terénnej propagácii fašizmu, nacizmu a rôznych variácií antidemokratických ideológií a ich nositeľov.

Realizácia takéhoto preventívneho programu by mala tiež veľký význam pre formovanie pozitívneho vzťahu k hodnotám, na ktorých je založená moderná demokratická a slobodná spoločnosť. Chrániť tieto hodnoty pred hrozbami je našou spoločnou úlohou so spojencami v NATO a EÚ. Bez skutočnej podpory týchto hodnôt medzi mladými ľuďmi však hrozí, že prevládnu aj pod vplyvom vonkajšej propagandy ich odporcovia.

Ozbrojené sily SR majú dlhodobo najväčšiu dôveru v prieskumoch verejnej mienky, ale tento svoj veľký kapitál doteraz rezort nedokázal zužitkovať v práci s verejnou mienkou. Cestou besied so žiakmi môže prezentovať výbornú, medzinárodne oceňovanú prácu, ktorú slovenskí vojaci robia v zahraničí od krajín bývalej Juhoslávie cez Irak až po Afganistan, a to aj pri potláčaní podobných foriem extrémizmu, aké dnes prostredníctvom tlaku na školy ohrozujú budúcu generáciu Slovákov.

 

Vážení páni ministri,

vyzývame Vás, aby ste obdobie letných školských prázdnin využili na prípravu koncepčného programu spolupráce školstva s bezpečnostnými zbormi (OS SR, Polícia, HaZZ), aby v školskom roku 2015/2016 nezostala na Slovensku jediná základná ani stredná škola, ktorej žiaci by nemali príležitosť dozvedieť sa o armáde, polícii, hasičoch a ostatných bezpečnostných zložkách, ako i význame a dôležitosti spojeneckých zväzkov Slovenska od tých najpovolanejších.

Pri príprave takéhoto programu Vám ponúkame aktívnu spoluprácu. Sme pripravení zostaviť pracovnú skupinu na odbornej úrovni, ktorá navrhne základný rámec takéhoto programu. Súčasťou týchto úvah by malo byť aj dlhodobé riešenie, ako mladým zanieteným ľuďom poskytnúť skutočnú alternatívu pravidelnými aktivitami realizovanými v mimoškolskom prostredí.

 

S úctou

 

Radovan Bránik – publicista a bloger (radovan.branik@gmail.com)

Mário Nicolini – analytik a aktivista (mario_nicolini@hotmail.com)

Juraj Mesík – vysokoškolský pedagóg a aktivista

Grigorij Mesežnikov – prezident, Inštitút pre verejné otázky

Fedor Gál – spoluzakladateľ a bývalý predseda Verejnosti proti násiliu, sociológ, publicista

Karel Hirman – energetický expert

Martin Čapliar – prezident, Euroatlantické centrum

Jaroslav Naď – obranný analytik

Milan Šuplata – analytik

Martin Dubéci – výkonný riaditeľ, OZ Alfa

Vladimír Bilčík – odborník na zahraničnú politiku, vysokoškolský pedagóg

Marek Lenč – vysokoškolský pedagóg

Marian Majer – bezpečnostný analytik

Lucia Štasselová – riaditeľka Nadácie Pomoc jeden druhému

Ľudmila Verbitska, občianska aktivistka

Boris Strečanský, rozvojový špecialista

Pavel Petráš, environmentalista

Miroslav Kocúr, teológ

Daniel Pastirčák, kazateľ a básnik

Ján Štrasser, básnik a textár

Luba Trubíniová, občianska aktivistka

Peter Ambroš

Peter Tatár, lekár

Marcel Zajac, správca nadáce

Peter Petrovič

Radko Hokovský – predseda a výkonný riaditeľ, think tank Evropské hodnoty

Jakub Janda – zástupca riaditeľa, think tank Evropské hodnoty