Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Café Európa BB: Kam smeruje Rusko?Café Európa BB: Kam smeruje Rusko?

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci so Slovak Foreign Policy Association, Ad hoc – Slovakia a Euro-Atlantic Center Vás srdečne pozýva na diskusiu pri kávičke a koláčiku o informačnej bezpečnosti a bezpečnosti informácií šírených cez internet, ktorá sa uskutoční 17. februára o 18:30. Káva, čaj a koláčik je na náš účet!

Diskutovať budú:
dulAlexander Duleba je riaditeľ SFPA a vedúci výskumník programu Východná Európa. Je absolventom Univerzity Tarasa Ševčenka v Kyjeve (1989), dizertačnú prácu (CSc.) obhájil v Ústave politických vied SAV (1998), habilitovaný na docenta (doc.) na Univerzite Komenského v Bratislave (2009). V RC SFPA pôsobí od roku 1995 a venuje sa výskumu zahraničnej politiky SR, domácej a zahraničnej politiky krajín bývalého ZSSR, predovšetkým Ruska a Ukrajiny, Európskej politike susedstva a energetickej politike SR/V4/EÚ.

Juraj_Marusiak

Juraj Marušiak je člen predsedníctva SAV.V rokoch 1988 – 1994 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história – slovenský jazyk. V rokoch 2002 – 2003 absolvoval štipendium Lane´a Kirklanda na Varšavskej univerzite vo Varšave (Poľsko), odbor východoeurópske štúdiá. V rokoch 2004 – 2010 pôsobil ako predseda Spoločnosti pre strednú a východnú Európu a redaktor analytického portálu DespiteBorders.com. Zaoberá sa predovšetkým modernými dejinami strednej a východnej Európy, slovensko-poľskými vzťahmi a slovenskou zahraničnou politikou ako aj problematikou regionálnej spolupráce v strednej Európe so zameraním na vyšehradskú spoluprácu.

Moderuje Tomáš Gális (Denník N)

Miesto: ZáhradaCentrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, Banská Bystrica

Tešíme sa na Vás.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci so Slovak Foreign Policy Association, Ad hoc – Slovakia a Euro-Atlantic Center Vás srdečne pozýva na diskusiu pri kávičke a koláčiku o informačnej bezpečnosti a bezpečnosti informácií šírených cez internet, ktorá sa uskutoční 17. februára o 18:30. Káva, čaj a koláčik je na náš účet!

Diskutovať budú:
dulAlexander Duleba je riaditeľ SFPA a vedúci výskumník programu Východná Európa. Je absolventom Univerzity Tarasa Ševčenka v Kyjeve (1989), dizertačnú prácu (CSc.) obhájil v Ústave politických vied SAV (1998), habilitovaný na docenta (doc.) na Univerzite Komenského v Bratislave (2009). V RC SFPA pôsobí od roku 1995 a venuje sa výskumu zahraničnej politiky SR, domácej a zahraničnej politiky krajín bývalého ZSSR, predovšetkým Ruska a Ukrajiny, Európskej politike susedstva a energetickej politike SR/V4/EÚ.

Juraj_Marusiak

Juraj Marušiak je člen predsedníctva SAV.V rokoch 1988 – 1994 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história – slovenský jazyk. V rokoch 2002 – 2003 absolvoval štipendium Lane´a Kirklanda na Varšavskej univerzite vo Varšave (Poľsko), odbor východoeurópske štúdiá. V rokoch 2004 – 2010 pôsobil ako predseda Spoločnosti pre strednú a východnú Európu a redaktor analytického portálu DespiteBorders.com. Zaoberá sa predovšetkým modernými dejinami strednej a východnej Európy, slovensko-poľskými vzťahmi a slovenskou zahraničnou politikou ako aj problematikou regionálnej spolupráce v strednej Európe so zameraním na vyšehradskú spoluprácu.

Moderuje Tomáš Gális (Denník N)

Miesto: ZáhradaCentrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, Banská Bystrica

Tešíme sa na Vás.