Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Medzinárodný terorizmus ako politický fenoménMedzinárodný terorizmus ako politický fenomén

  12360437_10153637869751187_508381935969740615_nDňa 9.12.2015 sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov uskutočnila prednáška s názvom „Medzinárodný terorizmus ako politický fenomén.“ Hosťom prednášky bol pán Mgr. Ľubomír Tokár, PhD z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Spočiatku nám pán Tokár definoval terorizmus ako strategickú doktrínu, ktorá sa pod hrozbou použitia násilia proti verejnej skupine snaží o dosiahnutie vopred stanovených cieľov. Podotýkal najmä úsilie páchateľov vyvolať strach v spoločenstve. Existujú rôzne formy šírenia strachu, ako napríklad samovražedné útoky, sabotáže, únosy rukojemníkov a podobne. Všetko toto má za následok strach obyvateľstva, napríklad chodiť na dovolenky, cítiť sa bezpečne v svojom meste a podobne. Pán Tokár sa okrem iného zaoberal aj cieľovou jednotkou teroristov. Tá nemusí byť vždy namierená na ľudí. Mnohokrát sa stalo, že teroristické útoky boli namierené napríklad na symboly ekonomických mocí, ako bol teroristický útok na World Trade Center.

12345396_10153637869641187_2381849863556438350_nPočas prednášky sme sa zamerali najmä na súčasného nositeľa strachu a terorizmu, ktorým je Islamský štát, alebo inak Dáeš. Jeho predchodcom je teroristická organizácia Al-Káida. Obidve organizácie síce majú rovnaký cieľ, avšak líšia sa v jeho prevedení. Práve Dáeš využíva rozdielne nástroje na dosiahnutie svojich cieľov, často oveľa násilnejšie. Taktiež ďalším rozdielom je, že Dáeš si etabloval základňu v podobe štátu. Pán Tokár nás upozornil, že toto pomenovanie sa síce často krát využíva, avšak organizácia nemá všetky elementy štátu, respektíve nie je medzinárodne uznaná. Na druhú stranu ovláda isté teritórium a preto si vyžaduje istú pozornosť. Jeho základňa je premenlivá, ale aj napriek tomu disponuje teritóriom, populáciou a riadiacim centrom. Niektoré bádania hovoria, že územie Dáeš sa rovná veľkosti územia Veľkej Británie. Čo sa týka počtu obyvateľov, odhaduje sa počet od 2 miliónov do 8 miliónov obyvateľov. Čo sa týka otázky armády Islamského štátu, podľa odhadov disponuje od 20 000 do 200 000 vojakov. Tempo prílivu nových bojovníkov, ktorí chcú viesť džihád a bojovať za Dáeš stále narastá. Mnohé oblasti na svete mu vyhlasujú vernosť a existujú rôzne provincie, ktoré sa mu môžu v blízkej budúcnosti nakloniť.

12342457_10153637869276187_6660833476672230286_nĎalšou témou ktorou sme sa zaoberali, je reakcia medzinárodného spoločenstva na Islamský štát. V súčasnosti existuje globálna koalícia proti Dáeš. Tá zahŕňa 65 krajín sveta, plus krajiny Európskej únie a Ligy arabských štátov. NATO ako také nie je súčasťou tejto koalície, aj napriek tomu že všetci členovia NATO sú jej súčasťou. Existujú rôzne skupiny a oblasti, v ktorých sa koalícia angažuje, či už to je vojenská, boj proti financovaniu Dáeš, humanitárna a stabilizačná pomoc, snahy o sprísnenie sankcií a podobne. Najviditeľnejšia je činnosť práve vojenská. Slovenská republika participuje len na jednej a tou je boj proti financovaniu Dáeš. Okrem iného Slovenská republika realizovala aktivity, ktoré spadajú do humanitárnej a stabilizačnej pomoci. V súčasnosti máme k dispozícií viacero názorov, jedným z ktorých je aj možná participácia NATO v koalícií proti Dáeš. Po roku existencie Dáeš došlo k istej redukcií jeho územia. Avšak celú situáciu narušila angažovanosť Ruska a viaceré teroristické útoky, ako napríklad teroristický útok v Paríži. Po špecifickej rezolúcií OSN sa Veľká Británia a Nemecko začlenili do bojov proti Islamskému štátu. Pravdepodobne dôjde k redukcií financovania a prísunu jednotiek Islamského štátu, avšak hrozba, ktorú Dáeš produkuje tu bude aj o 5 rokov.

Na záver prednášky dostali priestor na otázky aj študenti, ktorých zaujímal najmä postoj Kurdov voči Dáeš, radikalizácia obyvateľstva v Európskej Únii a s tým súvisiaca bezpečnosť. Otázkami v podobe možnej spolupráce V4 v boji proti terorizmu a pripravenosti Slovenskej republiky na možné teroristické útoky sme zakončili prínosnú diskusiu. Veľmi pekne ďakujeme pánovi Tokárovi za jeho čas a tešíme sa na jeho ďalšie prednášky na pôde našej fakulty.

12347953_10153637869236187_70896208653164702_n

  12360437_10153637869751187_508381935969740615_nDňa 9.12.2015 sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov uskutočnila prednáška s názvom „Medzinárodný terorizmus ako politický fenomén.“ Hosťom prednášky bol pán Mgr. Ľubomír Tokár, PhD z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Spočiatku nám pán Tokár definoval terorizmus ako strategickú doktrínu, ktorá sa pod hrozbou použitia násilia proti verejnej skupine snaží o dosiahnutie vopred stanovených cieľov. Podotýkal najmä úsilie páchateľov vyvolať strach v spoločenstve. Existujú rôzne formy šírenia strachu, ako napríklad samovražedné útoky, sabotáže, únosy rukojemníkov a podobne. Všetko toto má za následok strach obyvateľstva, napríklad chodiť na dovolenky, cítiť sa bezpečne v svojom meste a podobne. Pán Tokár sa okrem iného zaoberal aj cieľovou jednotkou teroristov. Tá nemusí byť vždy namierená na ľudí. Mnohokrát sa stalo, že teroristické útoky boli namierené napríklad na symboly ekonomických mocí, ako bol teroristický útok na World Trade Center.

12345396_10153637869641187_2381849863556438350_nPočas prednášky sme sa zamerali najmä na súčasného nositeľa strachu a terorizmu, ktorým je Islamský štát, alebo inak Dáeš. Jeho predchodcom je teroristická organizácia Al-Káida. Obidve organizácie síce majú rovnaký cieľ, avšak líšia sa v jeho prevedení. Práve Dáeš využíva rozdielne nástroje na dosiahnutie svojich cieľov, často oveľa násilnejšie. Taktiež ďalším rozdielom je, že Dáeš si etabloval základňu v podobe štátu. Pán Tokár nás upozornil, že toto pomenovanie sa síce často krát využíva, avšak organizácia nemá všetky elementy štátu, respektíve nie je medzinárodne uznaná. Na druhú stranu ovláda isté teritórium a preto si vyžaduje istú pozornosť. Jeho základňa je premenlivá, ale aj napriek tomu disponuje teritóriom, populáciou a riadiacim centrom. Niektoré bádania hovoria, že územie Dáeš sa rovná veľkosti územia Veľkej Británie. Čo sa týka počtu obyvateľov, odhaduje sa počet od 2 miliónov do 8 miliónov obyvateľov. Čo sa týka otázky armády Islamského štátu, podľa odhadov disponuje od 20 000 do 200 000 vojakov. Tempo prílivu nových bojovníkov, ktorí chcú viesť džihád a bojovať za Dáeš stále narastá. Mnohé oblasti na svete mu vyhlasujú vernosť a existujú rôzne provincie, ktoré sa mu môžu v blízkej budúcnosti nakloniť.

12342457_10153637869276187_6660833476672230286_nĎalšou témou ktorou sme sa zaoberali, je reakcia medzinárodného spoločenstva na Islamský štát. V súčasnosti existuje globálna koalícia proti Dáeš. Tá zahŕňa 65 krajín sveta, plus krajiny Európskej únie a Ligy arabských štátov. NATO ako také nie je súčasťou tejto koalície, aj napriek tomu že všetci členovia NATO sú jej súčasťou. Existujú rôzne skupiny a oblasti, v ktorých sa koalícia angažuje, či už to je vojenská, boj proti financovaniu Dáeš, humanitárna a stabilizačná pomoc, snahy o sprísnenie sankcií a podobne. Najviditeľnejšia je činnosť práve vojenská. Slovenská republika participuje len na jednej a tou je boj proti financovaniu Dáeš. Okrem iného Slovenská republika realizovala aktivity, ktoré spadajú do humanitárnej a stabilizačnej pomoci. V súčasnosti máme k dispozícií viacero názorov, jedným z ktorých je aj možná participácia NATO v koalícií proti Dáeš. Po roku existencie Dáeš došlo k istej redukcií jeho územia. Avšak celú situáciu narušila angažovanosť Ruska a viaceré teroristické útoky, ako napríklad teroristický útok v Paríži. Po špecifickej rezolúcií OSN sa Veľká Británia a Nemecko začlenili do bojov proti Islamskému štátu. Pravdepodobne dôjde k redukcií financovania a prísunu jednotiek Islamského štátu, avšak hrozba, ktorú Dáeš produkuje tu bude aj o 5 rokov.

Na záver prednášky dostali priestor na otázky aj študenti, ktorých zaujímal najmä postoj Kurdov voči Dáeš, radikalizácia obyvateľstva v Európskej Únii a s tým súvisiaca bezpečnosť. Otázkami v podobe možnej spolupráce V4 v boji proti terorizmu a pripravenosti Slovenskej republiky na možné teroristické útoky sme zakončili prínosnú diskusiu. Veľmi pekne ďakujeme pánovi Tokárovi za jeho čas a tešíme sa na jeho ďalšie prednášky na pôde našej fakulty.

12347953_10153637869236187_70896208653164702_n