Ako rozpoznať hoaxy, propagandu a dezinformácie

  


Dňa 20.10.2017 sa uskutočnilo štvrté podujatie projektu Speaking Tours – Priority zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Prednáška sa uskutočnila na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. V úlohe rečníka vystúpil pán Juraj Smatana, stredoškolský učiteľ, občiansky aktivista, mestský a krajský poslanec v Považskej Bystrici.

Témou prednášky bol „Ako rozpoznať hoaxy, propagandu a dezinformácie“. 

Po uvedení rečníka a predstavení témy sa prednáška začala riešením otázky šíreniu propagandy. Podľa jeho názoru sa propaganda zameriava na ľudí, ktorí majú svetonázor poskladaný z útržkov, ktoré niekde počuli alebo ho získali na základe pôsobenia blízkej spoločnosti ľudí a z toho si vytvorili svoj názor. Je prakticky nemožné zameriavať propagandu na intelektuálnych ľudí, ktorí kriticky myslia, poznajú dejiny a zaujímajú sa o spoločenské dianie. Cieľom tejto časti bolo vyjadrenie podpory u študentov na ich ceste za vzdelaním, pretože verí, že študenti sú budúca generácia, ktorá bude riadiť náš svet.

V prednáške sa rečník venoval spôsobom ako môžu študenti odhaliť propagandu a dezinformácie, kde uviedol zopár príkladov a spoločnou analýzou so študentmi mali stanoviť znaky na základe, ktorých rozpoznali, že ide o druh dezinformácie. Poukázal aj na jeho osobné skúsenosti. Uviedol, že počas svojho života dostal mnohé uznania, diplomy ale bol dokonca aj niekoľkokrát odsúdený. Odsúdili ho na trest smrti. Práve na tomto príklade poukázal na zjavné znaky, ktoré ukázali študentom, že ide o klasický tip dezinformácie. Následne pán Smatana objasnil pojem Konšpiračné teórie. Konšpiračná teória znamená vysvetlenie zložitých udalostí tak, že je za tým nejaké tajné sprisahanie. Pre priblíženie situácie uviedol jeden výskum realizovaný na dvoch skupinách ľudí, kde cieľom bolo zistiť, ako na ľudí vplývajú konšpiračne teórie.

Po príspevku pána Smatanu bola otvorená diskusia, v ktorej študenti kládli otázky. Téma bola pre nich veľmi zaujímavá a inšpiratívna. Študentov hlavne zaujímalo ako bojovať proti nárastu a celkovému šíreniu dezinformácií a ako rozpoznať vhodné zdroje, odkiaľ môžu čerpať informácie. Rečník zareagoval tvrdením, že v súčasnosti vlastníme tri najsilnejšie zbrane, medzi ktoré patrí aj digitálny foťák a mobilný telefón. Prostredníctvom týchto zbraní sa každý z nás stáva tlačovou agentúrou a miestom kde sa tieto správy objavujú sú najčastejšie sociálne siete. V závere diskusie poskytol návod pre študentov ako nájsť tie správne informácie.