Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Photogalleries 2014Fotogalérie 2014

Slovenské bezpečnostné fórum 2014

Bratislavská knižnica hostila 6. októbra 2014 už ôsmy ročník konferencie Slovenské bezpečnostné fórum venovanej aktuálnym otázkam zahraničnej a bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky.

Visegrad Youth Forum 2014

Visegrad Youth Forum je unikátny projekt s dlhoročnou tradíciou. Cieľom projektu je vytvoriť platformu pre networking, inovatívne vzdelávanie, ale najmä zvýšiť u mladých ľudí záujem o aktuálne dianie a budúcnosť Vyšehradskej skupiny.

This is NATO 2014

„This is NATO 2014“ bol unikátny projekt, ktorého ambíciou bolo prostredníctvom inovatívnych a interaktívnych podujatí prezentovať význam vzájomnej spolupráce a úlohu Slovenska v euroatlantických štruktúrach.

Aliante 2014

Aliante 2014 predstavovalo pre Slovensko jedinečný ročník, pretože už po druhýkrát sa medzinárodné finále uskutočnilo na území Slovenska, konkrétne vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť.