Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Cyber security in Euroatlantic region.Informačná bezpečnosť v euroatlantickom priestore.

V pondelok 23.3.2015 sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, uskutočnila prednáška na tému: Informačná bezpečnosť v euroatlantickom priestore.

vyskoč

Na podujatí vystúpil RNDr. Jozef Vyskoč, PhD. – Člen programových výborov viacerých medzinárodných konferencií o informačnej bezpečnosti a ochrane súkromia, a člen pracovnej skupiny „Legal and Security Issues Special Interest Network“ CEPIS.

Doktor Vyskoč začal svoju prednášku krátkou a zrozumiteľnou históriou vzniku cyber priestoru. Pri tom sa venoval aj vývoju hrozieb ktorým musí tento priestor čeliť ako aj spôsobom jeho ochrany. Následne podrobnejšie opísal fungovanie a kľúčové inštitúcie a stratégie kybernetickej obrany na rôznych úrovniach: slovenskej , európskej a aj v rámci NATO. Za jeden z hlavných problémov považuje absenciu centrálnej autority, ktorá by sa zaoberala primárne práve týmto špecifickým odvetvím obrany. Ako ďalšia nasledovala diskusia, kde sa otázky dotýkali  postihnuteľnosti kybernetických zločinov a všeobecnému podceňovaniu kybernetickej obrany.

str1