Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Influence of the corruption on the state administration of SlovakiaVplyv korupcie na fungovanie štátnej správy na Slovensku

V stredu 18.3.2015 sa v Aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, uskutočnila prednáška na tému: Vplyv korupcie na fungovanie štátnej správy na Slovensku. Na podujatí vystúpil JUDr. Daniel Lipšic, LL.M., bývalý minister vnútra Slovenskej republiky, v súčasnosti poslanec NR SR.

Hneď na začiatku pán poslanec upozornil na dôležitosť boja proti  korupcii najmä v kontexte zlepšovania podnikateľského prostredia a zvyšovaní konkurencieschopnosti Slovenska. Následne sa venoval existujúcim mechanizmom fungujúcim pri odhaľovaní korupcie ako inštitútu korunného svedka a Špecializovanému trestnému súdu. Poslanec Lipšic takisto predniesol návrh na zavedenie priamej voľby sudcov , ktorá by pomohla ozdraviť priaznivé korupčné prostredie. Na záver bol udelený priestor pre otázky , ktoré sa dotýkali problematiky lobingu, komparácii českého súdneho systému ale aj občianskemu aktivizmu.

Vplyv korupcie na fungovanie štátnej správy na Slovensku