Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Bosna a Hercegovina – 20 rokov po genocíde

Vojna v Bosne a Hercegovine bol ozbrojený konflikt, ktorý sa odohrával medzi marcom 1992 a novembrom 1995. Zároveň tento konflikt bol súčasťou občianskej vojny v Juhoslávii a patril k jej najkrvavejším stretom. Na tomto území žije zhruba rovnaký počet Srbov, Chorvátov a ešte jedna etnická skupina, tzv. srbochorvátski moslimovia. Od vzniku Juhoslávie až po koniec studenej vojny žili obyvatelia Bosny a Hercegoviny pokojný život, multikulturalizmus nespôsoboval nenávistné prejavy jednotlivých etnických skupín, vznikali zmiešané manželstvá. Zvrat nastal až po vypuknutí vojny v Chorvátsku a stupňujúcej vlne nacionalizmu, kde sa bosniacki Chorváti začali orientovať na F. Tudmana, bosniacki Srbi na S. Miloševiča a moslimovia na A. Izetbegoviča.

Snahy o osamostatnenie Bosny a Hercegoviny boli takmer nerealizovateľné. Bosna bola, čo sa týka národností, neuveriteľne komplikovane heterogénna. Nebolo možné vytvoriť ani rozčlenenie krajiny, nie to rozdelenie medzi tri krajiny. Nakoniec v apríli 1992 bola Bosna a Hercegovina uznaná Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými približne o mesiac sa stala členom OSN.

Samotná vojna sa vyznačovala prevahou Srbov, ktorí mali lepšie zbrane a viac ľudí v armáde. Začala sa krutá vojna s genocídou bosniackeho obyvateľstva. Najkrvavejšia masová poprava sa konala v júli 1995 v Srebrenici, kde bolo zavraždených vyše 8000 bosniackych mužov. Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu v Haagu označil za genocídu len tragédiu v Srebrenici, voči čomu do dnes protestujú Chorváti a Srbi v Bosne.

Vojna medzi troma bojujúcimi stranami bola najchaotickejšou a najkrvavejšou vojnou v Európe od druhej svetovej vojny, počas ktorej vzniklo veľké množstvo dohôd o zastavení paľby, nastoľovaní mieru, ktoré žiaľ boli častokrát porušované. Mierové snahy OSN boli neúspešné. V dôsledku konfliktov v Juhoslávii sa začala činnosť Medzinárodného trestného tribunálu OSN pre bývalú Juhosláviu, ale aj Medzinárodný súdny dvor. Aký je rozdiel medzi týmito súdmi? Akú úlohu v konflikte zohrávala mierová misia OSN? Aká je skutková podstata naplnenia genocídy? Ako sa tento viacnásobný konflikt začal, ako prebiehal? Na tieto otázky nám odpovie Michal Hrušík a Marián Porvažník.

Dátum: 19.3. 2015

Čas: 18:30

Miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave – spoločenská miestnosť v starej budove

FB Event: https://www.facebook.com/events/1416776135301618/