Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Okrúhle stoly Modelovej konferencie FMV EUBA

V dňoch 4.3. a 11.3.2015 usporiadalo Euroatlantické centrum a Modelová konferencia FMV EUBA štyri Okrúhle stoly Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov.
Ekonomickej sekcie sa zúčastnil Roman Lajčiak z odboru európskych politík MZVaEZ. Kultúrnej sekcie zaoberajucej sa európskou jazykovou reformou sa zučastnil Jozef Reinvart z odboru všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami EÚ, MZVaEZ a Peter Baláž (koordinátor E@I). Rozvojovej sekcie sa zúčastnil Peter Hulényi – Riaditeľ odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci MZVaEZ a Zuzana Letková – riaditeľka SlovakAid. Politická sekcia hostila Milana Niča, riaditeľa think-tanku CEPI.
DSCN0319