Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Open Embassy V.- The story of the Balkans

[:sk]

Regionálna kancelária Euro-Atlantického centra aj v letnom semestri 2016/2017 uskutočňuje už v poradí 5. kolo úspešného projektu Open Embassy. Tento rok majú účastníci možnosť navštíviť ambasády balkánskych krajín.

Chorvátske veľvyslanectvo:

Dňa 6.4.2017, veľvy17807384_10154918117291187_3781910000182506252_oslanec Chorvátskej republiky v Slovenskej republike, J. E. Jakša Muljačić, privítal na pôde svojho veľvyslanectva 11 účastníkov projektu Open Embassy V., spolu s dvoma členmi Euroatlantického centra. Vyše dvojhodinové stretnutie, počas ktorého J. E. Muljačić odprezentoval históriu svojej krajiny a svoju diplomatickú kariéru, prinieslo plodnú diskusiu o spoločných slovensko-chorvátskych vzťahov, ktoré sú veľmi nadštandardné. V rámci diskusie boli študentom poskytnuté aj profesionálne a naozaj cenné rady v ich ceste stať sa profesionálnymi diplomatmi. Nechýbalo, samozrejme, ani malé občerstvenie. 

Srbské veľvyslanectvo:

18156150_10154978815896187_6286032054006029541_oVo štvrtok, 20. apríla 2017, sme s účastníkmi projektu Open Embassy V. navštívili Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Bratislave. Hostiteľmi boli J. E. Sani Dermaku, veľvyslanec Srbskej republiky v Slovenskej republike, pán Miloš Šoškić, druhý tajomník veľvyslanectva, a pán Popović, tlmočník veľvyslanectva. J. E. Dermaku počas svojho preslovu predstavil priateľské vzťahy medzi národmi Srbov a Slovákov, priblížil život slovenskej menšiny v Srbsku a srbskej menšiny na Slovensku, rovnako ako aj bežný život a prácu na veľvyslanectve a priority zahraničnej politiky Srbska. Nasledovala plodná diskusia, počas ktorej sa študenti pýtali na ďalšie detaily života srbskej menšiny na Slovensku, situáciu prístupových rokovaní Srbskej republiky do Európskej únie a bola otvorená aj sporná otázka týkajúca sa Kosova. Personálu Srbského veľvyslanectva patrí naše úprimné poďakovanie za umožnenie tejto návštevy a veríme v ďalšiu plodnú spoluprácu v budúcnosti.

[:]