Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Projekty realizované Euroatlantickým centrom v Banskej Bystrici

[:en]

VYFlogobeznapisubezmapy

Visegrad Youth Forum is a unique project with a long-standing tradition. Its main goal is to provide a platform for networking and inovative education in addition to promoting the idea of V4 cooperation among young people from Visegrad countries.

DSC08136

Slovak Security Forum is an annual conference providing a platform for discussion about national and regional security from the point of view of the Slovak Republic – the EU and NATO member state. Every year, renowned policy-makers, ambassadors, representatives of think-tanks, academics and journalists contribute to high- profile panel discussions and side events reflecting on current issues.

Vplyv korupcie na fungovanie štátnej správy na Slovensku

Project Current Issues comprises of series of lectures for students of Matej Bel University, which provides them with the first-hand information from high-profile politicians, diplomats, business leaders, academics and think-tank experts. The objective is to give the students practical background on international relations and develop their skills.

TiN logo - low r, rgb

Speaking Tours : This is NATO 2014 was a unique project organised on the occasion of the 10th anniversary of accession of the Slovak Republic in the North-Atlantic Alliance, promoting its importance and mutual cooperation. It consisted of 10 events organised in the Slovak high schools and universities. The topics concerned the NATO policy and current challenges it was facing.

logoSTmale

Speaking Tours : SK PRES 2016 was a project which took place in Slovak high schools and universities prior to the Slovakia´s presidency of the Council of the EU in the second half of 2016. Through series of interactive lectures and follow-up workshops we drew attention of students and young people to the functioning of the EU and its main policies.

Aliante is an international competition which aims to get involved high-school students in the topics of NATO and international cooperation. The competitors take part in two knowledge-based national rounds. The best are tested physically and mentally in international finale which takes place every year in different country. The competition’s winners enjoy a unique trip, visiting military bases, meeting military and political leaders, forming international friendships.

12821470_10153837058486187_5251793314253653980_n

The project „Education is Future!“ is dedicated to primary school students from Banská Bystrica. The aim is to raise their awereness of the EU, its institutions and functioning, through the series of lectures, sport activities and a field trip.

The primary goal of the project Speaking tours: Security challenges is to present the global security challenges to students, with special regard to NATO, EU and Slovak republic. Our aim is to also create  an opportunity for students to express their opinion on current issues mainly regarding our state security.

[:sk]
VYFlogobeznapisubezmapy

Visegrad Youth Forum je unikátny projekt s dlhoročnou tradíciou. Cieľom projektu je vytvoriť platformu pre networking, inovatívne vzdelávanie, ale najmä zvýšiť u mladých ľudí záujem o aktuálne dianie a budúcnosť Vyšehradskej skupiny.

sbf2016_081

Hlavnou ambíciou  Slovenského Bezpečnostného Fóra je vytváranie rámcového konsenzu slovenskej bezpečnostnej komunity v aktuálnych i perspektívnych otázkach národnej, regionálnej a globálnej bezpečnosti z pohľadu záujmov, očakávaní a potrieb Slovenskej republiky ako člena EÚ a NATO.

Vplyv korupcie na fungovanie štátnej správy na Slovensku

Projekt Aktuálne otázky predstavuje platformu, ktorá už niekoľko rokov  úspešne prináša  na pôdu fakulty nielen prednášky a diskusie s poprednými predstaviteľmi slovenskej politickej a odbornej scény, predstaviteľmi mimovládnych organizácií a vládnych inštitúcií, ale aj so zahraničnými politikmi a diplomatmi.

TiN logo - low r, rgb

Speaking Tours : This is NATO 2014 bol unikátny projekt organizovaný pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do NATO. Jeho ambíciou bolo prostredníctvom inovatívnych a interaktívnych podujatí prezentovať význam vzájomnej spolupráce a úlohu Slovenska v euroatlantických štruktúrach.

logoSTmale

Speaking Tours : SK PRES 2016 bol projekt organizovaný na vysokých a stredných školách po celej Slovenskej republike. Slovenská republika prevezala v roku 2016 po Holandsku predsednícku úlohu v Rade Európskej Únie. Prostredníctvom 12-tich podujatí sme chceli vzbudiť u študentov záujem o témy týkajúce sa EÚ, ako aj výzvy a úlohy z toho vyplývajúce.

Aliante je medzinárodný projekt, ktorého hlavným cieľom je vyvolať dlhodobý záujem stredoškolskej mládeže o otázky zahraničnej politiky, medzinárodných vzťahov, bezpečnostnej a obrannej politiky, ale predovšetkým o NATO a myšlienky transatlantickej spolupráce.

12821470_10153837058486187_5251793314253653980_n

Projekt „Vzdelanie je budúcnosť!“ je určený pre žiakov 6. ročníka základných škôl v Banskej Bystrici. Cieľom projektu je zvýšenie povedomia mládeže o Európskej únii a jej fungovaní. V rámci projektu bude oslovených päť vybraných základných škôl mesta.

logoSTmale

Primárnym cieľom projektu Speaking Tours: Security challenges je prezentovať žiakom globálne bezpečnostné výzvy, týkajúce sa hlavne NATO, EÚ a Slovenskej republiky. Rovnako je našou snahou vytvorenie priestoru študentom na to, aby prejavili názor na aktuálne témy, ktoré sa týkajú základných otázok našej štátnej bezpečnosti.

IMG_6709

Simulácie predstavujú pre našich študentov jedinečnú príležitosť ako v praxi uplatniť svoje nadobudnuté poznatky a otestovať svoje negociačné schopnosti zaujímavou cestou.

[:]