Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Slovensko: Start-up or Start-down?

Aké sú potenciálne možnosti a modely spolupráce úspešných firiem a začínajúcich start-upov na Slovensku? Aké sú možnosti technologickej, technickej a finančnej podpory pre začínajúcich podnikateľov na našej start-up scéne?

Dátum: 19.11. 2014

Čas: 15:30

Hosť: Matej Ftáčník z The Spot SK

Miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave – nová budova pri tuli-vakoch

Start-upy sú vo všeobecnosti malé podniky, prevažne z oblasti IT priemyslu, nachádzajúce sa v prvej fáze svojho životného cyklu. Na začiatku svojho pôsobenia sa spájajú s inovatívnou ideou, no na druhej strane s obmedzenými finančnými prostriedkami. V priemere až 90% týchto firiem skončí svoju púť do jedného roka. Nestačí získať len peniaze, dôležitá je tímová práca, a hlavne technologická a právnická pomoc či know-how.

Niet pochýb o tom, že v akomkoľvek biznise je ťažké preraziť. Aký je postup úspešného rozbehu startupu? Na začiatku je inovatívny podnikateľský plán, ktorý svojim produktom zaplní dieru na trhu. Ten je potrebné jednak zostaviť a neustále na ňom pracovať, zlepšovať ho, preto je dôležité mať tím, ktorý má výborné schopnosti, kontakty a dokáže dostať produkt do povedomia potenciálnym zákazníkom vďaka kvalitnému iniciačnému marketingu. Tomuto tímu a teda aj celému produktu nesmie chýbať dávka odvahy a šťastia. Môže sa stať Slovensko obdobou Silicon Valley? To závisí aj od právneho, ekonomického, daňového a odvodového prostredia. Kultúra prostredia by mala byť pro-inovačne a pro-podnikateľsky orientovaná. 

Kolískou startupov sa stalo Silicon Valley v severnej Kalifornii. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti sídliace práve v tejto oblasti patria Adobe System, Apple, Cisco Systems, eBay, Google, McAfee, Yahoo! a ďalšie.

Súvisiace články: