Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Voda – slovenské bohatstvo budúcnosti

Euroatlantické centrum vás pozýva na posledný tohtoročný diskusný klub na tému „Voda – slovenské bohatstvo budúcnosti”, ktorý sa uskutoční v stredu 10. decembra 2014 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, o 17:00, na už tradičnom mieste pri tulivakoch. Hosťom bude Katarína Civáňová z Lund University, pôsobiaca aj v Dánskom inštitúte pre ľudské práva.

Možno považovať vodu za ekonomickú komoditu? Ako má ľudstvo s vodou zaobchádzať? Bude voda skutočne ropou 21. storočia? Má Slovensko dostatok alebo nadbytok pitnej vody? Aké sú možnosti legislatívnej ochrany vody na Slovensku? Ako ochrániť a zachovať slovenskú vodu pre budúce generácie?

Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi, základnou životodarnou tekutinou, a nutnou podmienkou existencie života v prírode. Z chemického hľadiska sa jedná o zlúčeninu vodíka a kyslíka. Táto bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti je podstatnou zložkou biosféry a má popri pôde prvoradý význam pre zabezpečenie výživy ľudstva. Tieto pravdy platili v minulosti a s určitosťou budú platiť i v budúcnosti.

Práve voda je v súčasnosti považovaná za najväčšie slovenské národné bohatstvo. Výskumy dokazujú, že Slovenská republika disponuje bohatými zásobami podzemnej pitnej vody, najmä na južnom Slovensku. Sú to jedny z najväčších zásob v Európe a ich význam s určitosťou vzrastie aj v dôsledku predpokladaných klimatických zmien, keď sa teplé podnebie, typické pre dnešné subtropické pásmo, posunie na sever.

Čoraz častejšie sa o vode hovorí aj ako o ekonomickej komodite, ktorá bude mať v budúcnosti strategický význam. Podľa mnohých sa voda stane ropou 21. storočia. Ako je známe, kvôli rope sa viedlo mnoho vojen a je vysoko pravdepodobné, že sa tak v budúcnosti stane aj kvôli vode. Stane sa Slovensko vďaka zdrojom vody významnejším subjektom vo svete? Na túto i vyššie uvedené otázky sa pokúsime hľadať odpovede na poslednom Open Space Diskusnom klube Euroatlantického centra v roku 2014. Tešíme sa na Vás!

Súvisiace články: