Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Voda – slovenské bohatstvo budúcnosti

Euroatlantické centrum si pre študentov pripravilo posledný tohtoročný diskusný klub, tentoraz na tému „Voda – slovenské bohatstvo budúcnosti”. Hosťom bola Katarína Civáňová z Lund University, pôsobiaca aj v Dánskom inštitúte pre ľudské práva.

Možno považovať vodu za ekonomickú komoditu? Ako má ľudstvo s vodou zaobchádzať? Bude voda skutočne ropou 21. storočia? Má Slovensko dostatok alebo nadbytok pitnej vody? Aké sú možnosti legislatívnej ochrany vody na Slovensku? Ako ochrániť a zachovať slovenskú vodu pre budúce generácie? Tak aj na tieto zaujímavé otázky hľadali hostka a diskutujúci adekvátne odpovede.

Po úvodnej definícii problematiky prešla hlavná rečníčka k praktikám súčasnosti v oblasti vody a zlepšenia situácie v rámci nej. Francúzsko v posledných rokoch prechádza privatizáciou vodnej oblasti. Takéto konanie podporuje Medzinárodný menový fond i Svetová banka, v minulosti šli podobnou cestou tiež Afrika a Južná Amerika. Juhoafrická republika bola prvým štátom, kde je voda spájaná s ľudskými právami. I preto je dnes takmer nemožné, ba až neprípustné vytvárať vzťah medzi vodou, teda ľudskými právami a obchodom. V posledných dekádach môžeme pozorovať tiež snahu o zlepšenie situácie v rozvojových krajinách. Príkladom je Keňa, kde je v rámci rozvojovej pomoci dovážaná balená voda, jej cena je ale podľa odborníkov nesmierne vysoká. Nákladný dovoz pozorujeme tiež v Las Vegas.

Katarína Civáňová pôsobí v Dánskom inštitúte pre ľudské práva. Táto organizácia už dlhšie pracuje na nástroji, ktorý by sledoval situáciu v jednotlivých krajinách a monitoroval plnenie vodných kritérií. Implementovaný bol zatiaľ v dvoch krajinách – Zimbabwe a Zambii, výsledky neprekvapili a naplnili očakávania. Pokroky možno sledovať v Indii, kde nové projekty žnú úspechy a už čoskoro by mohli byť príkladom pre ďalšie krajiny s nelichotivou situáciou. Záver diskusie patril Slovensku a jeho pozícii vo svetovom meradle. V oblasti vody patríme podľa odhadov medzi nadpriemer, a to predovšetkým vďaka výhodnej strategickej polohe. Bratislava čerpá predovšetkým z podzemnej vody, známy je tiež projekt „Bez chlóru“ zavádzaný v posledných mesiacoch. Spomínaná aktivita by mala rapídne zvýšiť kvalitu vody, výsledky by sa mali dostaviť už čoskoro. Náš južný sused, Maďarsko, čerpá vodu priamo z Dunaja, čo sa okamžite odráža na úplne odlišnej kvalite.

Samotný finiš patril najzaujímavejším javom vo svetovom dianí. Unikátom je Singapur, jednotka vo vodnom hospodárstve. Táto krajina využíva dažďovú vodu nesmierne efektívne, potreby občanov pokrýva takmer na 100%. Známy je tiež konflikt medzi Tureckom a Irakom, kde medzinárodné právo neurčuje presný kľúč riešenia sporu, voda by ale mala byť využitá spravodlivo.

S Diskusnými klubmi sa pre tento semester lúčime, no už v tom ďalšom vám prinesieme nové a zaujímavé témy, vynovený formát a atraktívnych hostí. Buďte s nami pri tom a zachovajte nám priazeň!