Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Vyšehradské mládežnícke fórum už po tretí raz v srdci Slovenska

Vyšehradské mládežnícke fórum (VYF), projekt organizovaný Euroatlantickým centrum, sa po prvých dvoch ročníkoch znovu vracia do Banskej Bystrice. VYF sa uskutoční v dňoch 27. – 29. novembra za účasti mladých akademikov a odborníkov z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenska.

Unikátnosť podujatia spočíva nielen v tom, že spája mladých akademikov s podobným zameraním zo všetkých krajín regiónu V4, ktorí takto môžu prispievať k ďalšiemu rozvoju vyšehradského regiónu, ale má taktiež za úlohu vytvoriť platformu pre networking, inovatívne vzdelávanie a hlavne zvýšenie záujmu mladých o aktuálne dianie a budúcnosť V4.

Aktuálny ročník sa bude konať počas slovenského predsedníctva V4, čo pre Slovenskú republiku predstavuje ideálnu príležitosť na prezentáciu záujmu o ďalšie prehlbovanie vyšehradskej spolupráce. Záštitu nad podujatím prevzal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Peter Javorčík. Okrem neho na podujatí vystúpia J.E. Richard van Rijssen, Veľvyslanec Holandského Kráľovstva v Slovenskej republike, Mikuláš Dzurinda, poslanec NR SR a prezident Inštitútu pre politiku a reformy a mnohí ďalší experti z krajín V4.

VYF2014_plagat5

Projekt pozostáva z troch častí. Prvá fáza prebieha virtuálne a participanti sa počas nej  pod odborným dohľadom pripravujú na simuláciu summitu V4. Druhá fáza pozostáva už zo samotného trojdňového fóra zloženého zo simulácie summitu V4 a panelových diskusií týkajúcich sa problémov kybernetickej a energetickej bezpečnosti a partnerstiev V4. Cieľom poslednej fázy je vytvorenie V4 komunity, ktorá bude tvoriť základ pre budúcu kooperáciu v rámci Vyšehradskej skupiny.

Vzdelávací projekt Euroatlantického centra vznikol v spolupráci s neziskovými organizáciami Jagello 2000 (Česko), Corvinus Society for Foreign Affairs and Culture (Maďarsko), Euroatlantickou asociáciou (Poľsko) a Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vyšehradské mládežnícke fórum podporili: Medzinárodný vyšehradský fond, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí , mesto Banská Bystrica a Rotary Banská Bystrica.

Súvisiace články: