Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Zahranično-politické smerovanie Slovenskej republiky v súčasnosti – PODUJATIE ZRUŠENÉ

Kvôli neodkladným pracovným povinnostiam pána premiéra sa zajtrajšie podujatie ruší. V mene organizačného tímu Euroatlantického centra sa Vám touto cestou ospravedlňujeme za prípadné nepríjemnosti.

Euroatlantické centrum a Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Vás srdečne pozývajú na prednášku spojenú s diskusiou na tému Zahranično-politické smerovanie Slovenskej republiky v súčasnosti.

V úlohe rečníka vystúpi Doc. JUDr. Robert Fico, CSc., predseda vlády Slovenskej republiky.

Prednáška sa uskutoční v stredu 04.03. 2013 o 15:00 v priestoroch AULY FPVaMV.

Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu „Aktuálne otázky

Premier POSTER CMYK - SWOP v2-page-001