Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Nová publikácia EAC: 10 rokov členstva SR v NATO

Euroatlantické centrum si Vám dovoľuje dať do pozornosti najnovšiu publikáciu s názvom 10 rokov členstva SR v NATO, ktorá bola vydaná ako súčasť projektu „Prehlbovanie verejnej diskusie o bezpečnostnej politike SR – Aliante 2014“ podporeného Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Brožúra obsahuje príspevky slovenských odborníkov z politickej, akademickej a mimovládnej sféry (Miroslav Lajčák, Ivan Korčok, Eduard Kukan a iní). Tie hodnotia rôzne aspekty slovenského pôsobenia v Severoatlantickej aliancii. Okrem toho je súčasťou publikácie aj chronológia vstupu SR do NATO, jej pôsobenie v koaličných operáciách a informácie o projekte Aliante, ktorého finále sa v roku 2014 konalo vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť.