Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Open Embassy III: Zakladajúce štáty Európskej únieOpen Embassy III: Zakladajúce štáty Európskej únie

Už tradične si aj tento semester pripravila Bratislavská pobočka Euroatlantického centra ďalšie kolo projektu Open Embassy, v rámci  ktorého študenti druhého až piateho ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity budú mať možnosť navštíviť štyri ambasády. V tomto kole sme sa rozhodli zamerať na zakladajúce štáty Európskej únie a navštívime so študentami ambasády Holandska, Nemecka, Talianska a Francúzska. Študenti budú mať možnosť osobne sa stretnúť s veľvyslancom a ostatnými členmi ambasády pričom sme sa v tomto kole zamerali na hlavné otázky  týchto štátov v Európskej únii. V prípade Francúzka a Nemecka je to energetická politika, na Talianskej ambasáde sa študenti bližšie dozvedia o migračnej politike, a na Holandskej ambasáde budeme diskutovať o Beneluxe a odovzdávaní jeho skúseností V4 a Balkánskym štátom. Okrem odborných prednášok budú mať študenti možnosť dozvedieť sa viac o práci veľvyslancov vo všeobecnosti ako aj práci diplomatického zboru, a to priamo od veľvyslancov!

Pre koho je projekt určený:

2-4. ročník FMV EUBA

Ako sa zúčastniť Open Embassy:

Napíšte Esej na tému: „Is European Union Functioning Regional Partnership?” v rozhsahu 1 normostrana v anglickom jazyku a zašlite ju do 22.2.2015 20:00 (nedeľa) na eacba@eac.sk.

Najlepších 13 študentov bude mať možnosť zúčastniť sa nášho projektu a všetky vybrané eseje budú zverejnené v zborníku vydanom pri príležitosti ukončenia projektu.

Poster

Súvisiace články: