Vzdušná obrana Slovenskej republiky

Dňa 16. októbra sa na Bilingválnom gymnáziu v Žiline uskutočnila prednáška na tému ,,Vzdušná obrana Slovenskej republiky‘‘, ktorej cieľom bolo študentom poskytnúť bližšie informácie o pripravenosti a technickom vybavení Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Prednáška bola realizovaná v rámci projektu Speaking Tours 2017 – Priority zahraničnej politiky Slovenska podporeného Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, NATO – Sekcia verejnej diplomacie a v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  V úlohe rečníka sa predstavil brig. gen. Ing. Miroslav Lorinc, zástupca veliteľa Veliteľstva Vzdušných síl Slovenskej republiky.

Pán generál v úvode prezentoval hlavné úlohy Vzdušných síl Slovenskej republiky, medzi ktoré patria napríklad ochrana vzdušného priestoru Slovenskej republiky prostredníctvom integrovaného systému protivzdušnej obrany NATO pod skratkou NATINAMDS, pátracie a záchranné operácie pod skratkou SAR, asistencia pri krízových situáciách a rovnako aj vzdušná preprava a výcvik personálu. Prednáška pokračovala bližším špecifikovaním úloh a vysvetlením pojmov ako ,,saucer‘‘ alebo ,,renegát‘‘. Ďalším bodom bola ukážka rozdelenia veliteľstiev Vzdušných síl Slovenskej republiky na Taktické krídlo v Sliači, Vrtuľníkové krídlo v Prešove, Dopravné krídlo v Kuchyni, Krídlo velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene a Protilietadlovú raketovú brigádu v Nitre. Nasledovala charakteristika výzbroje veliteľstiev a vysvetlenie ich najdôležitejší úloh, ako je účasť v operáciach NATO, záchranné služby či preprava osôb a materiálu. Pán generál tiež spomenul pravidelné cvičenia na výcvik personálu a otestovanie technickej pripravenosti vzdušných síl, ktoré sú organizované Ministerstvom obrany Slovenskej republiky alebo tiež medzinárodnými rezortmi. Medzi ne patrí AIR SHIELD 2017, SLOVAK SHIELD 2017 alebo STRELA II, ktoré sú organizované Slovenskou republikou, TATRA FREEDOM a TOBRUQ LEGACY 2017 organizované medzinárodne. Cvičenia TOBRUQ LEGACY 2017 sa zúčastnilo dokonca 2 200 ľudí z 12 rôznych štátov a uskutočnilo sa na pôde Českej republiky, Rumunska a Pobaltských štátov. Pán generál vyzdvihol potrebu účinne spolupracovať so spojeneckými krajinami. Podľa jeho slov je predanie cenných skúseností a komunikácia s ozbrojenými silami ostatných štátov dôležitými prvkami, ktoré si štáty môžu vyskúšať na spomínaných cvičeniach.


Príspevok rečníka bol ukončený sériou troch videí, na ktorých mali študenti možnosť vidieť výcvik personálu ozbrojených síl a skúšku protilietadlových kompletov, zábery pochádzali z cvičení na území Česka, Poľska a Bulharska. Prednáška bola spojená s diskusiou, v rámci ktorej mali žiaci gymnázia príležitosť klásť pánovi generálovi otázky. Prvým dotazom bolo, či za nekúpou novej leteckej techniky od Ruska nestojí politické rozhodnutie. Pán generál takéto tvrdenie vyvrátil a vysvetlil, že pre Slovensko, ako člena Severoatlantickej aliancie, je jednoduchšie používať stroje, ktoré dodávajú spojenci v aliancii, pretože prešli všetkými potrebnými bezpečnostnými kontrolami a vedia sa napojiť do jednotného bezpečnostného systému NATO.
Zaujímavou bola otázka akým výcvikom a testami musia prejsť potenciálni piloti. Rečník predstavil program vzdelávania, ktorý je organizovaný Vzdušnými silami Slovenskej republiky v spolupráci so školami v Liptovskom Mikuláši a Prešove. Tento nový projekt beží od minulého roku a umožňuje absolventom strednej školy získať potrebné vzdelanie a výcvik pre túto pozíciu. Študentov zaujímala aj otázka možnej spoločnej európskej obrannej štruktúry a jej potrebnosti, keďže sme zároveň členmi Severoatlantickej aliancie. Pán generál odpovedal, že v strategických dokumentoch je zadefinovaná pripravenosť našich jednotiek byť aj pod velením Európskej únie a vysvetlil, že v prípade vzniku takejto štruktúry by Slovensko nemuselo rozšíriť svoje jednotky o ďalších vojakov. Jednou z posledných otázok bolo porovnanie súčasného technologického vybavenia Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky s vybavením v bývalom Československu. Pán generál odpovedal, že hoci vojak plní rovnaké úlohy, ako v minulosti, tak aj teraz, po vzniku Československa bolo technologické vybavenie nové a dostatočne  technologicky kvalitné, ale problémom bol fakt, že sa toto vybavenie nemenilo a nemodernizovalo, pričom technologický vývoj vo svete sa nezastavil. Vítaná je preto súčasná snaha pravidelnej modernizácie technologického vybavenia.