Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

Podujatia organizované v Bratislave

[:en]

The main goal of the Danube Bridges conference is to connect students from the banks of Danube river – Slovaks, Hungarians and Austrians. These countries are natural trade partners, not only because of their membership in European Union and international organisations, but also their historical cohesion and mutual cooperation in different areas.

Open Embassy is poject which links the theoretical knowledge of students with practical experiences of foreign ambassadors accredited to Slovak republic.

Discussion clubs are our regular activity that reflects on and points out the current issues in the field of international relations. The attendance of experts and analysts helps us to improve the informal education of students.

[:sk]

Open Embassy je jedinečný projekt, ktorého hlavným zámerom je spájať teoretické znalosti študentov získané štúdiom na vysokých školách a univerzitách s praktickými skúsenosťami zahraničných veľvyslancov pôsobiacich na vyslaní v Bratislave.

Diskusné kluby sú pravidelnou aktivitou, ktorej snahou je reflektovať a poukazovať na aktuálne témy medzinárodných vzťahov a za účasti odborníkov z praxe a podporovať tak neformálne vzdelávanie študentov.

Zámerom konferencie Danube Bridges je spájať študentov z brehov Dunaja – Slovenska, Maďarska a Rakúska, nakoľko tieto štáty sú prirodzenými obchodnými partnermi. Táto skutočnosť vyplýva nielen zo vzájomnej tisícročnej historickej previazanosti, spoločného členstva v euroatlantických štruktúrach a medzinárodných inštitúciách, ale aj zo vzájomnej spolupráce v rôznych oblastiach.

Projekt „Youth against corruption 2017“ si stanovil za cieľ aktívne zapojiť mladých ľudí do boja proti korupcii, šíriť informácie týkajúce sa všetkých druhov korupcie a v neposlednom rade predstaviť študentom účinné prostriedky a metódy ako proti korupcii bojovať a akými spôsobmi ju nahlásiť.

[:]