Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

This is NATO IV.: Vzdušná obrana SR

Dňa 28. novembra 2014 sa na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach uskutočnilo ďalšie zo série podujatí projektu ,,This is NATO 2014.“ Hosťom bol Martin Nastišin – externý analytik Euroatlantického centra v súčasnosti pôsobiaci v organizácii Jagello 2000. Podujatie moderoval Kristián Földes z Euroatlantického centra. Projekt This is NATO 2014 je organizovaný Euroatlantickým centrom v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB za finančnej podpory NATO PDD.

Hlavnou témou podujatia bola vzdušná obrana, možnosti spolupráce, bezpečnosť a stav vojenského letectva v krajinách V4. Na úvod boli účastníkom eventu predstavené hlavné nedostatky vývoja obrany– absencia strategického myslenie do budúcnosti, podfinancovanie rozpočtu Ministerstva obrany SR a neadekvátne investície do rozvoja ľudských zdrojov. Ďalšou myšlienkou, ktorá bola účastníkom predstavená, je možnosť ,,regionálnej obrannej spolupráce v rámci krajín V4.“ Základom pre spoluprácu krajín V4 by mohla byť podobnosť ich veľkostí, či podobnosť vízií použitia vojenskej sily. Nedostatkom podľa pána Nastišina však je, že krajinám V4 chýba trvalo štruktúrovaná spolupráca. Študenti boli informovaní o realizovaných projektoch ako sú Air Policing (vzdušná polícia), SALIS a SAC (spolupráca krajín pri prevoze nákladu / osôb), či AWACS (lietajúce stredisko riadenia a včasného varovania, využívané na kontrolu vzdušného priestoru). V tejto časti sa do diskusie zapojili aj pedagógovia fakulty, ktorých zaujalo využitie týchto projektov slovenskými ozbrojenými silami. V poslednej časti diskusie sa pán Nastišin zaoberal tzv. taktickým letectvom a vojenskou spôsobilosťou Slovenskej republiky. Bola predstavená myšlienka, že ak by SR prišla o spôsobilosť taktického letectva, bolo by to len veľmi ťažko obnoviteľné a mimoriadne finančne náročné. Prezentovaná bola aj možnosť spolupráce v oblasti ochrany vzdušného priestoru krajín V4, napr. založením spoločnej vojenskej výcvikovej školy.

Podujatie pokračovalo ďalej formou workshopu. Participanti boli rozdelení do skupín a pod odborným dohľadom rečníka vypracúvali vopred stanovené zadania na danú tému. Svoje závery a postoje následne prezentovali hovorcovia jednotlivých skupín pred plénom. Rečník následne zhodnotil prácu v skupinách a prezentované výstupy.

Kompletný report z podujatia si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Súvisiace články: