Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

This is NATO VII.: Krízový manažment v konfliktných zónach

Podujatie projektu This is NATO 2014 s názvom Krízový manažment v konfliktných zónach sa uskutočnilo 12. novembra v aule Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Rečníkom na podujatí bol Ivan Jágerský – analytik Ministerstva Obrany SR so zameraním na Stredný východ. Podujatie moderoval Rastislav Kačmár z Euroatlantického centra. Projekt This is NATO 2014 je organizovaný Euroatlantickým centrom v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB za finančnej podpory NATO PDD.

Po krátkom úvode a predstavení danej témy objasnil pán Jágerský vo svojom odbornom príspevku problematiku post krízového manažmentu v Afganistane. Najskôr uviedol poslucháčov do historicko-geografického kontextu, kde sa zameral na vymedzenie národnostných a konfesionálnych menšín, ktoré v tejto oblasti žijú. Práve toto rozmanité etnické zloženie krajiny považuje za jednu z hlavných príčin konfliktov v regióne. Následne sa podrobnejšie venoval misii ISAF, kde vyzdvihol pôsobenie slovenských vojakov na afganských základniach. V tejto súvislosti sa zameral aj na analýzu vojenských strát, ktoré so sebou táto operácia priniesla. Ako ďalší bod prezentácie definoval teroristické skupiny a ich bojové techniky, ktoré ovplyvňujú dianie v tomto štáte (Talibann, Haqqani Network). Taktiež zosumarizoval problémy, s ktorými sa stretáva aktuálna afganská vláda a jej ozbrojené sily. Týmito hrozbami sú nízka podpora obyvateľstva, regionalizmus a problémy lojality a dezercie. Medzi ďalšie bezpečnostné výzvy pri stabilizácií Afganistanu zaradil veľmi dôležitý ópiový priemysel a zahraničnú podporu opozičných militantných skupín z Pakistanu, ktorý má záujem na zvrhnutí afganskej vlády. Následne bol otvorený priestor pre otázky, ktoré sa týkali možností centralizácie alebo decentralizácie moci v tomto mnohonárodnostnom štáte.

Po zodpovedaní všetkých otázok sa podujatie presunulo do svojej druhej časti – workshopu. Participanti boli rozdelení do skupín a mali za úlohu vypracovať dve zadania. V prvom zadaní mali určiť priority následného vývoja verejnej správy a demokracie v Afganistane a v druhom sa vyjadriť k riešeniu krízy na Ukrajine. Prezentované výstupy boli veľmi podnetné,  aj keď boli značne rozličné. Mohli sme v nich pozorovať určité spoločné body a to uprednostňovanie rozvoja vzdelávania a zdravotníctva ako základných pilierov spoločnosti a dôraz na propagáciu volieb ako hlavného atribútu demokracie. Všetky skupiny skonštatovali, že proces demokratizácie bude veľmi náročný a musí sa realizovať postupne a nenásilne, nakoľko treba hľadieť na religiózne tradície. Rečník následne odborne zhodnotil jednotlivé výstupy a na záver v rámci zhrnutia odprezentoval tri možné scenáre budúceho vývoja v Afganistane.

 

Podujatie projektu This is NATO 2014 s názvom Krízový manažment v konfliktných zónach sa uskutočnilo 12. novembra v aule Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Rečníkom na podujatí bol Ivan Jágerský – analytik Ministerstva Obrany SR so zameraním na Stredný východ. Podujatie moderoval Rastislav Kačmár z Euroatlantického centra. Projekt This is NATO 2014 je organizovaný Euroatlantickým centrom v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB za finančnej podpory NATO PDD.

Po krátkom úvode a predstavení danej témy objasnil pán Jágerský vo svojom odbornom príspevku problematiku post krízového manažmentu v Afganistane. Najskôr uviedol poslucháčov do historicko-geografického kontextu, kde sa zameral na vymedzenie národnostných a konfesionálnych menšín, ktoré v tejto oblasti žijú. Práve toto rozmanité etnické zloženie krajiny považuje za jednu z hlavných príčin konfliktov v regióne. Následne sa podrobnejšie venoval misii ISAF, kde vyzdvihol pôsobenie slovenských vojakov na afganských základniach. V tejto súvislosti sa zameral aj na analýzu vojenských strát, ktoré so sebou táto operácia priniesla. Ako ďalší bod prezentácie definoval teroristické skupiny a ich bojové techniky, ktoré ovplyvňujú dianie v tomto štáte (Talibann, Haqqani Network). Taktiež zosumarizoval problémy, s ktorými sa stretáva aktuálna afganská vláda a jej ozbrojené sily. Týmito hrozbami sú nízka podpora obyvateľstva, regionalizmus a problémy lojality a dezercie. Medzi ďalšie bezpečnostné výzvy pri stabilizácií Afganistanu zaradil veľmi dôležitý ópiový priemysel a zahraničnú podporu opozičných militantných skupín z Pakistanu, ktorý má záujem na zvrhnutí afganskej vlády. Následne bol otvorený priestor pre otázky, ktoré sa týkali možností centralizácie alebo decentralizácie moci v tomto mnohonárodnostnom štáte.

Po zodpovedaní všetkých otázok sa podujatie presunulo do svojej druhej časti – workshopu. Participanti boli rozdelení do skupín a mali za úlohu vypracovať dve zadania. V prvom zadaní mali určiť priority následného vývoja verejnej správy a demokracie v Afganistane a v druhom sa vyjadriť k riešeniu krízy na Ukrajine. Prezentované výstupy boli veľmi podnetné,  aj keď boli značne rozličné. Mohli sme v nich pozorovať určité spoločné body a to uprednostňovanie rozvoja vzdelávania a zdravotníctva ako základných pilierov spoločnosti a dôraz na propagáciu volieb ako hlavného atribútu demokracie. Všetky skupiny skonštatovali, že proces demokratizácie bude veľmi náročný a musí sa realizovať postupne a nenásilne, nakoľko treba hľadieť na religiózne tradície. Rečník následne odborne zhodnotil jednotlivé výstupy a na záver v rámci zhrnutia odprezentoval tri možné scenáre budúceho vývoja v Afganistane.

Podujatie projektu This is NATO 2014 s názvom Krízový manažment v konfliktných zónach sa uskutočnilo 12. novembra v aule Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Rečníkom na podujatí bol Ivan Jágerský – analytik Ministerstva Obrany SR so zameraním na Stredný východ. Podujatie moderoval Rastislav Kačmár z Euroatlantického centra. Projekt This is NATO 2014 je organizovaný Euroatlantickým centrom v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB za finančnej podpory NATO PDD.

Po krátkom úvode a predstavení danej témy objasnil pán Jágerský vo svojom odbornom príspevku problematiku post krízového manažmentu v Afganistane. Najskôr uviedol poslucháčov do historicko-geografického kontextu, kde sa zameral na vymedzenie národnostných a konfesionálnych menšín, ktoré v tejto oblasti žijú. Práve toto rozmanité etnické zloženie krajiny považuje za jednu z hlavných príčin konfliktov v regióne. Následne sa podrobnejšie venoval misii ISAF, kde vyzdvihol pôsobenie slovenských vojakov na afganských základniach. V tejto súvislosti sa zameral aj na analýzu vojenských strát, ktoré so sebou táto operácia priniesla. Ako ďalší bod prezentácie definoval teroristické skupiny a ich bojové techniky, ktoré ovplyvňujú dianie v tomto štáte (Talibann, Haqqani Network). Taktiež zosumarizoval problémy, s ktorými sa stretáva aktuálna afganská vláda a jej ozbrojené sily. Týmito hrozbami sú nízka podpora obyvateľstva, regionalizmus a problémy lojality a dezercie. Medzi ďalšie bezpečnostné výzvy pri stabilizácií Afganistanu zaradil veľmi dôležitý ópiový priemysel a zahraničnú podporu opozičných militantných skupín z Pakistanu, ktorý má záujem na zvrhnutí afganskej vlády. Následne bol otvorený priestor pre otázky, ktoré sa týkali možností centralizácie alebo decentralizácie moci v tomto mnohonárodnostnom štáte.

Po zodpovedaní všetkých otázok sa podujatie presunulo do svojej druhej časti – workshopu. Participanti boli rozdelení do skupín a mali za úlohu vypracovať dve zadania. V prvom zadaní mali určiť priority následného vývoja verejnej správy a demokracie v Afganistane a v druhom sa vyjadriť k riešeniu krízy na Ukrajine. Prezentované výstupy boli veľmi podnetné,  aj keď boli značne rozličné. Mohli sme v nich pozorovať určité spoločné body a to uprednostňovanie rozvoja vzdelávania a zdravotníctva ako základných pilierov spoločnosti a dôraz na propagáciu volieb ako hlavného atribútu demokracie. Všetky skupiny skonštatovali, že proces demokratizácie bude veľmi náročný a musí sa realizovať postupne a nenásilne, nakoľko treba hľadieť na religiózne tradície. Rečník následne odborne zhodnotil jednotlivé výstupy a na záver v rámci zhrnutia odprezentoval tri možné scenáre budúceho vývoja v Afganistane.

Kompletný report z podujatia si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

 

 

Súvisiace články: