Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

This is NATO III.: Operácia ISAF

V rámci projektu This is NATO 2014 sa na pôde Gymnázia bilingválneho v Žiline 17.októbra uskutočnila panelová diskusia na tému: Operácia ISAF (International Security Assistance Force). V diskusií vystúpili: plukovník Jozef Kotas – veliteľ slovenského kontingentu v Afganistane (2008-2009), podplukovník Roland Bartakovics – dôstojník EOD (Explosive ordonance disposal), debatu moderovala Dominika Dvorská z Euroatlantického centra. Projekt This is NATO 2014 je organizovaný Euroatlantickým centrom v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB za finančnej podpory NATO PDD.

Po krátkom úvode a predstavení speakrov sa slova ujal plukovník Kotas, ktorý predstavil  základný koncept operácie ISAF a zanalyzoval priebeh misie v časovom horizonte jeho velenia. Štatisticky aj graficky predstavil spoluúčasť Ozbrojených síl SR v Afganistane. Konkretizoval miesta ich pôsobenia a konkrétne činnosti, ktoré vykonávajú. Slovenskí vojaci okrem iného plnili úlohu strážcov základní NATO, boli členmi PRT (Provinčný rekonštrukčný tím) ako aj OMLT (Operational Mentor and Liaison Team). Podnetné boli najmä autentické zábery z bojových operácii a z demonštrácii potenciálu technického vybavenia (vrtuľníky Cougar, Apache) vojsk NATO v Afganistane. Následne podplukovník Bartakovics vymedzil rámec pôsobnosti EOD oddielu SR. Pomocou autentických videozáznamov demonštroval prácu príslušníkov oddielu s rôznymi druhmi provizórnych aj profesionálnych výbušných zariadení a systémov. Neustále nasadenie oddielu potvrdzuje aj fakt, že doposiaľ zabezpečil plochu v rozsahu viac ako 1 200 000 metrov štvorcových.

Diskusia po prezentáciách vďaka podnetným otázkam zo strany študentov dopomohla panelistom poskytnúť hodnoverný a autentický obraz o misií ISAF. Na tejto misií participuje Slovensko od roku 2002 nielen prostredníctvom poskytovania ľudských zdrojov a vojenskej techniky (stroj Božena) ale aj transferom know-how. Speakri sa zhodli, že účasť Slovenskej republiky na operácii ISAF je efektívna a úspešná. Spĺňa stanovený cieľ, ktorým je poskytnutie výcviku a sprostredkovanie skúseností a know-how príslušníkom afganských ozbrojených zložiek. Tie po predpokladanom ukončení misie ISAF koncom roku 2014 prevezmú zodpovednosť nad bezpečnosťou v krajine. Možno konštatovať, že táto debata jasne demonštrovala potenciál a efektivitu Ozbrojených síl Slovenskej republiky a zvýšila povedomie o Slovenskej republike ako o zodpovednom a plnohodnotnom členovi NATO.

Kompletný report z podujatia si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Súvisiace články: