Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava, Slovenská republika

This is NATO V.: Práva žien, mier a bezpečnostná agenda

V poradí piaty z desiatich podujatí pod názvom THIS IS NATO 2014 sa uskutočnil 4. novembra v priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Témou podujatia boli práva žien, mier a bezpečnostná agenda. Rečníkom na podujatí bol Richard Lyons – vedúci politicko-ekonomického oddelenia veľvyslanectva USA v Bratislave. V pozícií odborného vedúceho workshopu vystúpila so svojím príspevkom Daniela Bukšárová – odborná asistentka Euroatlantického centra. Podujatie moderovala Dominika Dvorská z Euroatlantického centra. Projekt This is NATO 2014 je organizovaný Euroatlantickým centrom v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB za finančnej podpory NATO PDD.

Podujatie prebiehalo v anglickom jazyku a začalo sa predstavením rečníkov a anotáciou témy. Ako prvý sa ujal slova Richard Lyons, ktorý vo svojom odbornom príspevku zvýraznil úlohu žien pri formovaní bezpečnosti. Vyzdvihol zmenu situácie v postkonfliktných oblastiach, ktoré sa nachádzajú v procese formovania sa na stabilné spoločností. Ako príklad spomenul Gruzínsko, kde ako americký vyslanec v minulých rokoch pôsobil. Opakovane zdôrazňoval demokratické a diplomatické prostriedky riešenia konfliktov pred násilnými a vojenskými metódami. Vzhľadom k tomu definuje investovanie do ľudských zdrojov a efektívne využitie jeho potenciálu ako základný predpoklad stabilizácie bezpečnostného prostredia. Rečník sa postupne prepracoval k problematike Afganistanu a operácii ISAF. Poukázal na zlepšujúcu sa pozíciu žien v afganskej spoločnosti. Ich dôležitosť a narastajúca rola v spoločnosti je viditeľná aj prostredníctvom pozícií vo vláde, parlamente či školstve.

Daniela Bukšárová vo svojom príspevku nadviazala na tému postavenia žien v Afganistane. Jej odborný príspevok bol zameraný na 3 odlišné obdobia, ktoré boli špecifické iným postavením žien v spoločnosti. Konkrétne to bolo obdobie pred vládou Talibanu, počas jeho vlády a po intervencii medzinárodného spoločenstva v krajine. Prvé obdobie bolo špecifické svojou pokrokovosťou a pozícia žien bola pomerne silná. Sovietska inváziu však tento rozvíjajúci trend pozastavila a zvrátila. Po tejto udalosti sa do spoločnosti implementovalo islamské právo šária, následkom čoho bola úplná separácia a izolácia žien v Afganistane. Zmena nastala po medzinárodnej intervencii v roku 2001. Obdobie po zásahu medzinárodného spoločenstva sa vyznačuje pokrokom pri dodržiavaní práv žien, ich postavení a formovaní spoločnosti. Mieru úspešnosti tejto intervencie a následnej vojenskej misie ISAF zdôrazňujú aj štatistické údaje. Úmrtnosť detí poklesla zo 49% na 17% a školská dochádzka sa zlepšila zo 17% na 40%. Obaja reční sa v závere zhodli na skeptickej prognóze postavenia a práv žien v afganskej spoločnosti po ukončení vojenskej misie ISAF v roku 2014 a poukázali na význam slovného spojenia „vyhraj mier, vyhráš vojnu.“

Nasledoval workshop, v ktorom sa študenti rozdelili do menších skupín a spoločne riešili zadanie. Študenti vypracúvali v simulovanej situácií rôzne scenáre a nástroje na zlepšenie práv a postavenia žien v konfliktnom respektíve postkonfliktnom regióne. Svoje nápady a výstupy následne prezentovali pod odborným dozorom rečníkov. Vyznačovali sa rôznorodosťou, čo podnietilo ďalšiu zaujímavú diskusiu. Následne rečníci zhodnotili konkrétne výstupy a priebeh diskusie.

Kompletný report z podujatia si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Súvisiace články: